Specifikacija proizvoda

Radna jon-selektivna elektroda za nitrate

Radna jon-selektivna elektroda za nitrate

HI4o13 je idealna za primene u raznim industrijama – prehramrena industrija, poljoprivredu i u analizi vode.

 Značajne karakteristike

Lako zamnjive membrane – Radne ISE elektrode sa tečnom membrane su elektrode koje detektuju slobodne jone u rastvoru. Ovaj tip ISE elektroda su dizajnirane tako da su vrlo lako zamenljive membrane na njima.

Izdržljivo telo od epoksida – Telo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.

BNC priključak – HI4103 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Tečna membrane jon-selektivne elektrode detektuje struju nastalu usled razmene jona između rastvora i polimera membrane koja sadrži organske jone smole. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije

Tip elektrode Polimer membrana; polućelijska
Raspon merenja Nitrat (NO3) 0.1M do 1•10-5M, 6,200 do 0.62 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 2 do 12
Temperaturni raspon 0 do 40 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode epoksid, PVC
Kabal koaksijalan; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC