Specifikacija proizvoda

Radna jon-selektivna elektroda za kalijum

HI4014 jon selektivna elektroda (ISE) sa membranom u tečnom stanju i služi za detektovanje kalijuma (K+) u rastvorima. PVC membrana kombinovana sa organiskim jon razmenjivačem proizvodi razliku potencijala usled jonske razmene kalijuma i membrane.

Senzorni sistem je smešten u zaštitnom PEI plastičnom telu.

Idealna za primene u poljoprivredi, vinarstvu, kao i brojnim primenama u analizi vode.

Značajne karakteristike

Lako zamenjive membrane

Izdrljivo PEI plastično telo

BNC priključak– HI4114 elektroda poseduje klasičan BNC prikljuač koji se lako konektuje na bilo koji uređaj sa ženskim BNC ulazom

Način funkcionisanja

Na tečnoj membrani jon- selektivne elektrode stvara se struja usled razmene jona između rastvora i polimera membrane koji sadrži jonoizmenjivač. Kada je jonska jačina rastvora podešena dodatkom ISA, struja je proporcionalna koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip polimer membrana; radna
Merni opseg Kalijum (K+) 1.0M to 1•10-6M, 39,100 to 0.039 mg/L (ppm)
Optimalni pH opseg pH 1.5 do 12
Temperaturni opseg 0 do 40 °C
Približni nagib +56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal epoxy, PVC
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Priključak BNC