Specifikacija proizvoda

Radna jon-selektivna elektroda

Radna jon-selektivna elektroda za kadmijum

HI4003 je čvrsta, jon selektivna elektroda za određivanje kadmium (Cd2+) u rasvorima. Razlika p0tencijala koji se stvara usled jonske razmene neorganske membrane i rastvora suži za određivanje koncetracije kadmijum sulfida ili srebro sulfida . Unutrašni senzorni sistem nalazi se zaštićen u epoxy telu elektrode.

HI4003 je idealna za brojne primeni u elektro-oplati, laboratorijama, kao i optšim namenama.

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Ova kombinovana čvrsta jon selektivna elektroda je apsolutno nereagujuća i služi za određivanje jona kadmiuma u različitim rastvorima.

Izdržljivo PEI plastično telo

BNC priključak – HI4003 poseduje univerzalni BNC priključak koji se lako konektuje na bilo koji instrument sa ženskim BNC ulazom za sondu.

Način funkcionisanja

Čvrsti senzor detektuje voltažu koja se stvara razmenom jona između neorganske membrane i rastvora. Ravnoteža se stvara usled minimalne rastvorljivosti materijala od koga je membrana izrađena. Kako bi se odredila koncetracija slobodnih jona potrebno je održavati jonsku silu konstantnom, što se dobija dodavanjem ISA (podešivač jonske sile).

Tip čvrsta, radna
Merni opseg kadmium (Cd2+) 0.1M to 1•10-7M, 11,200 to 0.01 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 2 do 12
Temperaturni opseg 0 do 80 °C
Približni nagib +28 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal epoxy
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Priključak BNC