Specifikacija proizvoda

Radna jon - selektivna elektroda za hloride

Radna jon – selektivna elektroda za hlorid

HI4007 je idealna za razne primene u proizvodnji hrane i pica, poljoprivredi i tretmanu voda.

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Radne ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Membrana sa  je pričvršćena za polućeliju hlorida preko fiksiranog senzornog modula kako bi se omogućila jednostavnost u korišćenju.

Izdržljivo telo od epoksida – Telo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.

BNC priključak – HI4007 univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode čvrsta; polućelijska
Raspon merenja Hlorid (Cl) 1.0M do 5•10-5M, 35,500 to 1.8 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 2 do 11
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode epoksid
Kabal koeksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC