Specifikacija proizvoda

Jon selektivna elektroda za fluoride

FC301B je radna jon selektivna elektroda (ISE) za ustanovljavanje fluorida (F) u rastvoru. Membrana sa lantan-fluoridom detektuje promenu potencijala usled razmene fluorida između membrane i uzorka. Unutrašnji elementi elektrode se nalaze unutar izdržljivog tela elektrode napravljenog od epoksida.

FC301B je idealna za razne primene u tretmanu pijeće vode i monitoringu životne sredine.

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Radne ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Membrana sa lantan-fluoridom je pričvršćena za polućeliju fluorida preko fiksiranog senzornog modula kako bi se omogućila jednostavnost u korišćenju.

Izdržljivo telo od epoksida – Telo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.

BNC priključak – FC301B ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način operisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Specifikacije jon selektivne elektrode za fluoride

Tip elektrode polućelijska
Raspon merenja Fluoride (F-) zasićen do 1•10-6M, zasićen do 0.02 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 5 do 8
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib -56
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode epoksid
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC