Specifikacija proizvoda

Radna jon - selektivna elektroda za cijanid

Radna jon – selektivna elektroda za cijanid

HI4009 je čvrsta, radna jon-selektivna elektroda (ISE) za utvrđivanje cijanida (CN) u rastvoru. Membrana za srebro halogenid detektuje promenu potencijala usled razmene jona cijanida između membrane i rastvora.Unutrašnji delovi membrane se nalaze unutar izdržljivog tela elektrode napravljenog od izdržljivog epoksida.

HI4009 je idealna za primenu u oplati, tretmanu otpadnih voda i poljoprivredu.

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Radne ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Membrana sa  je pričvršćena za polućeliju cijanida preko fiksiranog senzornog modula kako bi se omogućila jednostavnost u korišćenju.

Izdržljivo telo od epoksida – Telo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.

BNC priključak – HI4009 univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode čvrsta; polućelijska
Raspon merenja Cijanid (CN) 0.01M do 1•10-6M, 260 do 0.026 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon > pH 11
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela membrane epoksid
Kabal koaksijalan; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC