Specifikacija proizvoda

Radna jon-selektivna elektroda za bromide

Radna jon-selektivna elektroda za bromide

HI4002 je radna jon-selektivna ćelija (ISE) za utvrđivanje bromide (Br) u rastvoru. Membrana za srebro bromid detektuje promenu potencijala usled razmene jona bromide između membrane i uzorka. Unutrašnji delovi membrane se nalaze unutar izdržljivog tela elektrode napravljenog od izdržljivog epoksida.

HI4002 je idealna za primenu u farmaceutskoj industriji, laboratorijama, tretmanu pijaće vode i otpadnih voda, proizvodnji hrane i pica i u štampi.

 Značajne karakteristike

Fiksni senzorni moduli – Radna ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Slabo rastvorna, komresovana so se nalazi na elektrodi u sastavu membrane što olakšava njenu upotrebu.

Izdržljivo telo od epoksida – Telo radne ISE elektrode je napravljeno od izdržljivog epoksida smole.

BNC priključak – HI41002 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode Čvrsto stanje; polućelijska
Raspon merenja Bromide (Br) 1.0M do 1•10-6M, 79,910 do 0.08 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 2 do 12.5
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode epoxy
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC