Specifikacija proizvoda

Radna jon - selektivna elektroda za bakar

Radna jon – selektivna elektroda za bakar

HI4008 je čvrsta, kombinovana jon selektvina elektroda (ISE) za određivanje bakra (Cu2+) u rastvoru. Senzorni sistem elektrode smešten je u dobro zaštićeno epoxy telo.

HI4008 jon selektivna elektroda je idealna za različite industrijske primene, kao i za oplatu i ispitivanje otpadnih voda.

 

 Tablica konverzije Cu2+ Multiply
moles/L (M) to ppm (mg/L) 6.354 x 104
ppm (mg/L) to M (moles/L) 1.574 x 10-4

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Ova kombinovana čvrsta jon selektivna elektroda je apsolutno nereagujuća i služi za određivanje jona bakra u različitim rastvorima.

Izdržljivo epoxy telo

BNC priključak – HI4008 poseduje univerzalni BNC priključak koji se lako konektuje na bilo koji instrument sa ženskim BNC ulazom za sondu.

Način funkcionisanja

Čvrsti senzor detektuje voltažu koja se stvara razmenom jona između neorganske membrane i rastvora. Ravnoteža se stvara usled minimalne rastvorljivosti materijala od koga je membrana izrađena. Kako bi se odredila koncetracija slobodnih jona potrebno je održavati jonsku silu konstantnom, što se dobija dodavanjem ISA (podešivač jonske sile).

Tip čvrsta
Merni opseg Curpic (Cu2+) 0.1M to 1•10-6M, 6,355 to 0.065 mg/L (ppm)
Optimalni pH opseg pH 3 do 7
Temperaturni opseg 0 do 80 °C
Približni nagib +27 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal epoxy
Kabl koaksijalni; 1 m (3.3’)
Priključak BNC