Specifikacija proizvoda

Protočna elektroda za provodljivost

hi3011Ova četvotroprstena elektroda meri provodljivost pomuću senzora od platnijuma.

HI3001 / HI3001D / HI3011 imaju kabal dužine 3m i zaštitnu PEI foliju koja se može lako ukloniti radi održavanja. Ova elektroda može da izdrži tempertauru do 80°C i pritisak od 6 bara.

Dodatno, HI3001 / HI3001D / HI3011 imaju NTC senzor za automatsku temperaturnu kompenzaciju.

Specifikacije

Temperaturna kompenzacija Automatska, od 0 do 60°C sa NTC senzorom
Materijal tela elektrode PEI i PVDF
Radna temperatura 0 do 80°C (32 do 176°F)
Maksimalni pritisak 6 bara