Specifikacija proizvoda

Profesionalni prenosni pH metar za jogurt HI98164 

Hanna prenosni pH metar za proveru kvaliteta hrane su prenosni i otporni sa performansama i funkcijama kao kod stonih uređaja. Dostupno je pet modela za merenje u hrani, mleku, mesu, jogurtu i siru. Svaki model poseduje specifičnu elektrodu i rastvor za čišćenje elektrode. Ovi vodootporni merači su u skladu sa IP67 standardom i sa njima se može rukovati vrlo jednostavno.

Značajne karakteristike

 • LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Merači poseduju pozadinski osvetljen LCD displej sa porukama pomoći. Grafički displej omogućava upotrebu intuitivnog interfejsa.
 • Vodootprona zaštita
 • pH metar zaštićen vodootpornim kućištem u skladu sa IP67, koje može da izdrži pritisak na dubinama od 1m i do 30 minuta.
 • Brzo povezivanje sonde
 • Svaki merač poseduje specifičnu pH/ temperaturnu sondu sa DIN konektorom koji omogućava lako povezivanje i uklanjanje.
 • Upozorenje o kalibraciji
 • Upozorava korisnika da je neophodno izvršiti kalibraciju u određenom intervalu.
 • pH kalibracija
 • Može se izabrati između sedam standardnih pH pufera i pet specifičnih za rad za kalibraciju u do pet tačaka i postizanje visoke preciznosti očitavanja sa rezolucijom od 0.001 pH jedinica i pH tačnošću od ±0.002.
 • Produžena kalibracija
 • Može se uključiti upozorenje na vrednosti koje su „van kalibracionog opsega“ , čime se obaveštava korisnik o podacima o kalibraciji, a na taj način se izbegavaju merenja van određenog opsega.
 • CAL Check

Uz pomoć CAL Check opcije se memorišu podaci o kalibracijama i prati se status pH elektrode i pufera tokom narednih kalibracija. Dobijene vrednosti se mogu upoređivati i mogu se uočiti problemi kao što je zaprljana ili polomljena elektroda ili kontaminitan pufer. Ukoliko se pojavi neka nepravilnost, korisnik dobija obaveštenje o tome. Nakon obavljene kalibracije, stanje elektrode se prikazuje na ekranu u obliku procenata.

 • GLP

Ovoj funkciji se lako pristupa pritiskom na dugme GLP. Obuhvata podatke o kalibraciji kao što su vreme, datum i vrednosti koji su sačuvani u memoriji uređaja i mogu se pregledati u bilo koje vreme.

 • Memorisanje rezultata

Memorisanje na zahtev omogućava korisnicima čuvanje rezultata za do 200 uzoraka koji se kasnije mogu prebaciti na računar putem HI920015 USB kabla i HI92000 softvera.

 • Automatska temperaturna kompenzacija

Unutar pH senzora se nalazi temperaturni senzor koji omogućava kompenzaciju pH za vrednost temperature.

 • Intuitivna tastatura

Gumena tastatura sadrži specifičnu dugmad za mnoge važne i često korišćene funkcije. Ovi merači poseduju dva dugmeta uz pomoć kojih se pregledaju podešavanja i memorisani rezultati. Interfejs je intuitivan i jednostavan za upotrebu, bez obzira na prethodno iskustvo korisnika.

 • Auto Hold

Pritiskom na dugme AutoEnd tokom merenja, automatski će na ekranu biti prikazana prva stabilna vrednost.

 • Help dugme

Grafičke pomoćne poruke su dostupne pritiskom na HELP dugme. Jasne poruke i uputstva su dostupni na ekranu i omogućavaju lako podešavanja instrumenta i sam rad.

 • Podešavanja

U okviru podešavanja može se podesiti vreme, datum, jedinice za merenje temperature i jezik uređaja.

 • Povezivanje sa računarom

Memorisani rezultati se mogu prebaciti na računar sa Windows operativnim sistemom putem HI920015 mikro USB kabla i HI92000 softvera.

 • Dug vek trajanja baterije

Na displeju ekrana se nalazi indikator napunjenosti baterije. Merač koristi četiri baterije AA od 1.5V što omogućava do 200 časova rada.

 • Prenosni kofer

Ovaj prenosni pH metar se isporučuje sa senzorom, rastvorima za kalibraciju i čuvanje elektrode, čašama, PC softverom, kablom za povezivanje na računar, uputstvima za upotrebu, baterijama i prenosnim koferom. Unutar kofera postoje odeljci za svaki deo posebno čime se posebno čuvanu komponente.

Opseg pH -2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH
Rezolucija pH 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
Preciznost pH ±0.1; ±0.002 pH
Kalibracija pH do 5 tačaka, sa 7 dostupnih standardnih pufera (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5 pufera koje sam korisnik definiše
Opseg mV ±2000 mV
Rezolucija mV 0.1 mV
Preciznost mV ±0.2 mV
Temperaturni opseg -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperaturna rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Temperaturna preciznost ±0.4°C (±0.8°F) (ne uključujući grešku sonde)
Temperaturna kompenzacija ručna ili automatska -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Kalibracioni nagib od 80 do 110%
Elektrode/Sonda FC2133 PVDF, pH elektroda sa ugrađenim temperaturnim senzorom i lako-konektujućim DIN priključkom sa 1 m (3.3’ ) kabla
Ulazni otpor 10¹² Ohm-a
Skladištenje podataka 200 uzoraka (100 pH i 100 mV opseg)
Povezanost sa PC optički izolovani USB sa opcionim HI92000 software-om i mikro USB kablom
Baterija 1.5V AA  (4) / prosečno 200h konstantne upotrebe bez pozadinskog svetla (50h sa pozadinskim svetlom)
Auto-off  5, 10, 30, 60 min ili opcija može biti isključena
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% (IP67)
Dimenzije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Težina 400 g (14.2 oz.)
Informacije o poručivanju HI98164 isporučuje se sa FC2133 PVDF  pH elektrodom, HI7004M pH 4.01 puferskim rastvorom (230 mL), HI7007M pH 7.01 puferskim rastvorom (230 mL), HI700643 rastvorom za čišćenje elektrode (2), 100 mL plastičnom posudom (2), 1.5V AA baterije (4), HI92000 PC software-om, HI920015 mikro USB kablom, korisničkim uputsvom, sertifikatom kvaliteta i HI720161 izdržljivim prenosnim koferom