Specifikacija proizvoda

Profesionalni pH metar i JSE/ORP merač HI5222 

Prilagodljiv korisnički interfejs –  HI5222, profesionalni pH metar omogućava korisnicima osnovna merenja sa ili bez GLP informacija (dobra laboratorijska praksa), grafičke prikaze u realnom vremenu, korišćenje očitanih podataka. Kritirijumi stabilizacije kalibracije se mogu podesiti kao brzi, kontrolisani, precizni.

LCD u boji –  HI5222 poseduje grafički LCD u boji sa podešavanjima svetla i boja, kao i mogućnosti prikaza tekstualne pomoći.

Dva pH/ORP/ISE kanala – HI5222 poseduje dva ulaza koja se mogu koristiti za pH, ORP i ISE elektrode. Svaki ulazni kanal poseduje konektro za BNC sonde, referentne sonde i temperaturne sonde. Svaki kanal je galvanički izolovan što znači da dve sonde za merenje mogu biti u istom rastvoru u isto vreme, a nastali naponi se neće međusobno ometati.

Tastatura sa ravnom površinom

Izbor kalibracije – Automatsko prepoznavanje pufera, polu-automatska kalibracija i diirektno ručno pH kalibrisanje su su dostupni u 5 tačaka, biranjem 8 standardnih ili do 5 korisnički prilagodljiv pufera.

CAL Check™ – U slučaju ako je elektroda zaprljana ili neispravna, ili zaprljanog rastvora pufera, sistem upozorava korisnika da je potrebno proveriti elektrodu, zameniti rastvor pufera ili oboje. Sistem takođe obaveštava korisnika kada je potrebno uraditi ponovnu kalibraciju.

ISE merenja sa izborom koncentracijskih jedinica –  HI5222 dozvoljava izbor koncentracijskih jedinica prilikom kalibracije. Ovaj izbor uključuje sledeće jedinice: ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v.

ISE merenja inkrementalnim metodama – U samom uređaju HI5222 postoji program za izvršavanje različitih metoda standardnog dodatka. Praćenjem vodiča na ekranu se može uraditi analiza a potom će merač automatski izračunati rezultate čime se povećava tačnost u odnosu na direktna ISE merenja.

GLP Data – Dobra laboratorijska praksa

Očitavanje podataka – Dostupna su tri načina očitavanja na HI55222: automatski, ručni i AutoHold. Automatski i ručni loguju do 50 000 podataka sa do 100 000 ukupnih podataka po kanalu.

Transfer podataka – Podaci se mogu prebaciti na računar putem USB kabla i HI92000 software (obe stavke se prodaju zasebno).

Kontekstualna pomoć – dostupna pritiskom na taster “HELP”.

Profesionalni pH metar i JSE i ORP merač HI5222 specifikacije

 

pH Specifikacije
pH Opseg -2.000 do 20.000 pH
pH Rezolucija 0.1, 0.01, 0.001 pH
pH Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD
pH Kalibracija automatska, u do pet tačaka kalibracije , dostupno osam standardnih pufera  (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) i pet korisnički definisanih
pH Temperaturna kompenzacija automatski ili ručno od  -20.0 do 120.0 °C
mV Opseg ±2000 mV
mV Rezolucija 0.1 mV
mV Tačnost ±0.2 mV ±1 LSD
Relativni mV Offset opseg ±2000 mV
Temperatura, specifikacije
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0 ºC, -4.0 do 248.0 °F, 253.15 do 393.15 K
Temperatura, rezolucija 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
Temperatura, tačnost ±0.2 °C, ±0.4 °F, ±0.2 K
ISE Specifikacije
ISE Opseg 1 x 10⁻⁶ do 9.99 x 10ⁱ⁰ koncentracije
ISE Rezolucija 1; 0.1; 0.01; 0.001 koncentracija
ISE Tačnost @ 25 °C/77 °F ±0.5% (monovalenti joni); ±1% (dvovalentni joni)
ISE tačke kalibracije automatski, u do pet tačaka kalibracije , pet fiksnih standardnih rastvora dostupno (0.1, 1, 10, 100, 1000 izbor koncentracije) i pet jedinica definisanih od strane korisnika
Dodatne specifikacije
Elektroda/Sonda HI1131B staklena pH elektroda sa  BNC konektorom i 1 m (3.3’) kabla(uključena)
Temperaturna sonda HI7662-T temperaturna sonda   od nerđajućeg čelika sa 1 m kabla (3.3’) (uključena)
GLP princip dobre laboratorijske prakse, uključuje podatke o datumu, vremenu, korišćenim puferima , nagibom i odsečkom
Čuvanje podataka pamćenje: 100,000 podataka, 100 lotova sa 50,000 unosa/lotu; interval: podesiv između 1 sekunde i 180 minuta maksimalno log vremena , tip: automatski, ručno, AutoHold.
Ulazni kanali 2 – pH/ORP/ISE
Displej LCD ekran u boji sa on-screen pomoći, graficima i podešavanje standardnih režima boja
Povezivanje USB
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F; 273 do 323 K), relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC adapter (included)
Dimenzije 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)
Masa 1.2 kg (2.64 lbs.)
Informacije o isporuci HI5222 se isporučuje sa  HI1131B pH elektrodom, HI7662-T temperaturnom sondom , HI76404W držačem elektrode, HI70004 pH 4.01 kesicom puferskog rastvora, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora, HI700601 kesicama rastvora za čišćenje elektrode(2), HI7082 3.5M KCl rastvorom elektrolita  (30 mL), 12 VDC strujnim adapterom i uputstvom za upotrebu.

Vaše ime (obavezno)

Telefon (obavezno)

Vaš e-mail (obavezno)

Zakažite prezentaciju