Specifikacija proizvoda

Prilagodljiv korisnički interfejs –  HI5421 omogućava korisnicima osnovna merenja sa ili bez GLP (dobra laboratorijska praksa) informacija, grafičke prikaze u realnom vremenu, korišćenje očitanih podataka. Kritirijumi stabilizacije kalibracije se mogu podesiti kao brzi, kontrolisani, precizni.

LCD u boji –  HI5421 poseduje grafički LCD u boji sa podešavanjima svetla i boja, kao i mogućnosti prikaza tekstualne pomoći.

Tastatura sa ravnom površinom

Ugrađen barometar – HI5421 ima ugrađeni transduktor za pritisak namenjen za automatsku barometrijsku kompenzaciju pritiska svih merenja rastvorenog kiseonika. Barometrijski pritisak može se kalibrisati u jednoj tački.

BOD, OUR i SOUR – Dodatna tri režima merenja omogučavaju merenja Biološke potrošnje kiseonika (BOD), brzine potrošnje kiseonika (OUR) i specifične brzine potrošnje kiseonika (SOUR). Jednostavnim unosom vrednosti i merenjem u odgovarajuće vreme, HI5421 će automatski izračunati rezultate za BOD, OUR i SOUR.

Kalibracija po izboru – Mogućnost automatskog prepoznavanje za standardne pufere za kalibraciju u 2 tačke na 0% i 100% zasićenosti ili 0 mg/L i 8.26 mg/L. Postoji i mogućnost korisnika da sam određuje pufer.

GLP podaci – HI5421 ima tzv. GLP karakteristiku koja podrazumeva prikaz kalibracionih podataka (vreme, mesto i kalibracione tačke), kao i informacija o isteku kalibracije.

Skladištenje podataka – Postoje 3 režima za skladištenje podataka: automatsko, ručno i AutoHold skladištenje.

Prenos podataka – Podaci se mogu prebaciti na kompjuter preko USB kabla i HI92000 softvera (oba se prodaju odvojeno).

Kontekstualna pomoć – dostupna pritiskom na taster “HELP”. Jasni tutorijali i uputstva su dostupni preko ekrana HI5421 u formi jednostavnog priručnika za podešavanja i kalibraciju.

Rastvoreni kiseonik (DO) specifikacije

DO raspon 0.00 do 90.00 ppm (mg/L); 0.0 do 600.0 % zasićenosti
DO rezolucija 0.01 ppm (mg/L); 0.1% zasićenosti
DO preciznost ±1.5% očitavanja ±1 stepena
DO kalibracijja automatska u jednoj ili dve tačke; u jednoj tački ukoliko je podešava korisnik
DO temperaturna kompenzacija 0.0 do 50.0 °C; 32.0 do 122.0 °F; 237.1 do 323.1 K
Kompenzacija saliniteta 0 do 45 ppt

 

Barometrijski pritisak specifikacije

Barometrijski pritisak raspon 450 do 850 mmHg; 560 do 1133 mBar (dodatne merne jedinice dostupne (kPa, mHg, psi, atm))
Barometrijski pritisak rezolucija 1 mm Hg
Barometrijski pritisak preciznost ±3 mm Hg + 1 least significant digit

 

Temperaturne specifikacije

Temperatura raspon -20.0 do 120.0 ºC**; -4.0 do 248.0 ºF**; 253.15 do 393.15 K**
Temperatura rezolucija 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
Temperatura preciznost ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (bez sonde)

 

Dodatne specifikacije

Elektroda/sonda HI76483 polarografska sonda za rastvoreni kiseonik sa tankim telom sa internim, temperaturnim senzorom i 1 m (3.3’)  kablom (uključen)
Režimi merenja Rastvoreni kiseonik DO; BOD (biohemijska potrošnja kiseonika); OUR (brzina potrošnje kiseonika); SOUR (specifična brzina potrošnje kiseonika)
GLP Kalibracioni podaci koji uključuju vreme, mesto i kalibracione tačke
Skladištenje podataka automatsko, ručno i AutoHold
Ekran grafički LCD u boji sa podešavanjima svetla i boja, kao i mogućnosti prikaza tekstualne pomoći
Konekcija USB
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F; 273 do 323 K), RH max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC adapter (uključen)
Dimenzije 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)
Težina 1.2 kg (2.64 lbs.)
Informacije o naručivanju HI5421 dolazi sa HI76483 sondom za rastvoreni kiseonik, HI76404W držač za elektrodu, HI7041S rastvorom (30 mL), HI76407A membranske kapice za rastvoreni kiseonik (2), 12 VDC adapter, sertifikat o kvalitetu merača i uputstvima za upotrebu.