Specifikacija proizvoda

Modeli HANNA PCA 300 serije su analizatori hlora, pH, ORP i temperature koji kontinuirano prate tok uzorka i kontrolišu doziranje kako bi prilagodili sadržaj hlora, broma ili joda i pH.

Od primena za kontrolu pijaće, preko kontrole otpadnih voda do bazena i SPA sanitarija, PCA sistemi su vrhunsko rešenje za praćenje nivoa hlora, broma ili joda.

Serija PCA  prati slobodni hlor ili ukupni hlor u rasponu od 0 do 5.0 mg / L;

U DPD kolorimetrijskoj metodi indikator N, N-dietil-p-fenilen-Diamin i pufer se mešaju sa uzorkom. Slobodni raspoloživi hlor oksidiše DPD indikator reagens na pH između 6,3 i 6,6, kako bi se formiralo rozikasto obojeno jedinjenje. Intenzitet dobijene boje proporcionalan je koncentraciji hlora u uzorku. Svrha puferskog rastvora je održavanje odgovarajuće pH vrednosti.

Implementira DPD kolorimetrijsku metodu za određivanje slobodne ili ukupne koncentracije hlora

 • Jedna tačka kalibracije fotometrijske ćelije
 • Do dve tačke kalibracije pH i podrške za kalibraciju pH elektrode
 • Kontrolni ciklusi podešavaju se između 3 i 90 minuta
 • Proporcionalna kontrola koncentracije hlora
 • Proporcionalna kontrola pH monitoringa
 • Merenje izvan dometa i alarmi samo-dijagnostičkog sistema
 • Kontrola parametara preko analognog izlaza ili namenskih releja
 • Memorija za logovanje – više od 3500 merenja i statusa alarma
 • Podrška na više jezika
 • RS485 priključak za kompjuter
 • pH sonda je kupuje nezavisno

Opseg Slobodni i ukupni Cl2 0.00 do 5.00 mg/L (ppm)
  pH 0.00 do 14.00 pH
  Temperatura 5.0 do 75.0 °C (41 do 167 °F)
Rezolucija Slobodni i ukupni Cl2 0.01 mg/L (ppm)
  pH 0.01 pH
  Temperatura 0.1 °C
Tačnost Slobodni i ukupni Cl2 ±8% ili ±0.05 mg/L
  pH ±0.05 pH
  Temperatura ±0.5°C
Min. detektovani nivo Slobodni i ukupni Cl2 0.05 mg/L (ppm)
Ulazna imped.   1012 Ohm
Kalibracija Slobodni i ukupni Cl2 1 tačka
  pH Inline u jednoj ili 2 tačke
Doziranje Slobodni i ukupni Cl2 Podesivo 3 Do 90 minuta
  pH Podesivo 3 do 120 sec
Doziranje Slobodni i ukupni Cl2 proporcionalno
  pH ON/OFF or proportional, relay or 4-20mA output
Delta Slobodni i ukupni Cl2 selectable from 0.1 to 5 mg/L (ppm)
  pH selectable from 0.1 to 2 pH (hysteresis adjustable from 0.05 to 2 pH)
Izlaz za snimanje   4-20mA, 0-20mA (2)
PC priključak   RS485 port, galvanically isolated
Bd stopa   1200, 2400, 4800, 9600 bps
Učitavanje   up to 3500 data points
Alarm relej   SPDT contact with 5A, 230V resistive load
Dozirni relej   SPDT contact with 5A, 230V resistive load
Sistemska greška   SPDT contact with 5A, 230V resistive load
Pritisak   0.07 to 4 bar with no external pressure regulator (for pressure exceeding four bar an external pressure regulator is required)
Protok uzorka   100 to 300 mL/min
Temperatura priključka   5 to 40°C (41 to 104°F)
Priključak   12mm (1/2″)
Drain Connection   10mm (3/8″) barb
Napajanje   115 VAC ±10% or 230 VAC ±10%; 50/60 Hz; 20 VA
Kučište   NEMA-4X standard, fiberglass polyester sa providnim Lexan poklopcem
Dimenzije   318 x 267 x 159 mm (12.5 x 10.5 x 6.25’’) / 5 kg bez reagenasa