Specifikacija proizvoda

Procesna pH elektroda za kontinuiranuo praćenje pH 

hi2001-e1493367011403HI2000 serija procesne pH elektrode za kontinuirano praćenje pH specijalno proizvedene za industrijsku primenu i ima modela u razlićitim konfiguracijama.