Specifikacija proizvoda

HI7635 je elektroda za provodljivost koja kombinuje već oprobani potenciometrijski metod za merenje provodljivosti sa senzorima od platnijuma. Opšteprihvaćen četvoroprsteni metod obezbeđuje izuzetno stabilna očitavanja u širokom rasponu. Ove elektrode ne zahtevaju čestu kalibraciju, niti zamenu ćelija, a i ove elektrode ne podležu polarizaciji.

Ugrađeni temperaturni senzor omogućava automatsku temperaturnu kompenzaciju.

Ova elektroda za provodljivost dolazi sa kablom od 4m i setom žica različitih boja kako bi se obezbedilo najjednostavnije moguće povezivanje sa HI8396 transmiterom.

Temperaturna kompenzacija Automatska, 0 do 50°C sa NTC senzorom
Materijal tela elektrode polipropilen
Radna temperatura 0 do 80°C (32 do 176°F)
Maksimalni pritisak 5 bara