Specifikacija proizvoda

hi7650_600x600-e1493367066583Procesna elektroda za električnu provodljivost proizvedeno za upotrebu sa HI720

Instrument omogućava određivanje provodljivosti bez električnog kontakta između elektrode i tečnosti.