Specifikacija proizvoda

Značajne karakteristike:

  • 3 u 1 sonda za merenje pH, EC, TDS sa ugrađenim temperaturnim senzorom
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • pH elektroda koja smanjuje mogućnost pojave električnih šumova i interferencija
  • Indikator stanja baterije

Specifikacije

pH opseg 0.0 – 14.0 pH
pH rezolucija 0.1 pH
pH tačnost ±0.1 pH
pH kalibracija ručno, u jednoj tački
Provodljivost opseg 0.00 – 4.00 mS/cm
Provodljivost rezolucija 0.01 mS/cm
Provodljivost tačnost ±2% F.S.
TDS opseg 0 – 1999 ppm (mg/L)
TDS rezolucija 1 ppm (mg/L)
TDS tačnost ±2% F.S.
Temperaturni opseg 0.0 – 60.0°C / 32.0 -140.0°F
Temperaturna rezolucija 0.1°C
Temperaturna tačnost ±0.5°C /±1°F
Temperaturna kompenzacija automatska od  0 do 50°C (32 – 122°F) sa β=2%/°C tipično
EC/TDS kalibracija ručna , u jednoj tački
TDS faktor konverzije Varijabilan na osnovu očitavanja od  0.56 do 0.72 prema TDS 442 krivi za vodu
Elektroda/Sonda HI1285-5 telo od polipropilena, multiparametarska sonda sa internim temperaturnim senzorom , DIN konektorom i 1m kabla
Tip baterije/vek trajanja 9V / približno 150 sati neprekidne upotrebe
Radno okruženje -5 do 50°C (23 do 122°F); relatuvna vlažnost max 100%
Dimenzije 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI9813-6  se isporučuje  zajedno sa  HI1285-6 multiparametarskom probe, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora , HI70442 1500 ppm kesicom rastvora za kalibraciju , HI70031 1413 µS/cm kesicom rastvora za kalibraciju, HI700661 kesicom rastvora za čišćenje elektrode (2), HI50021 calibration check kesicama rastvora (2), 9V battery, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.