Specifikacija proizvoda

Prenosni turbidimetar za pivo

Značaj upotrebe

Zamućenost piva može se definisati kao nerastvorena materija koja je dovoljna da formira koloidnu suspenziju u pivu. Ove čestice raspršuju transmitovano svetlo što se posmatra kao degradacija transparentnosti piva.

Čistoća piva je parametar koji se konstantno kontroliše u pivari, a kako bi se obezbedio konstantan kvalitet proizvoda, pivu je potrebno dosta više od vizuelne kontrole.

Nekoliko supstanci mogu izazvati zamućenost piva, ali najčešće se javlja problem zbog unakrsnog povezivanja polifenola i proteina.

Na raspolaganju je niz stabilizacionih tretmana kako bi se izbegli problemi mutnoće. Proizvodi moraju biti kontrolisani tokom nekoliko koraka procesa proizvodnje piva, naročito nakon filtracije i pre nego što pivo dodje do komercijalnih pakovanja.

Značajne karakteristike

  • GLP – princip dobre laboratorijske prakse
  • Unos do 200 očitavanja
  • Fast tracker™ – TIS (“Tag identification system”) čini sakupljanje podataka lakšim nego ikad. Fast Tracker˜­™ omogućava pivarima da beleže vreme i lokaciju specifičnog merenje ili serije merenja koristeći iButton® na određenim rezervoarima. Svaka iButton® oznaka sadrži kompjuterski čip sa jedinstvenim identifkacionim brojem urezanim u nerđajući čelik.

Opseg 0.00 do 1000 FTU
Rezolucija 0.01 (0.00 do 9.99 FTU); 0.1 (10.0 do 99.9 FTU); 1 (100 do 1000 FTU)
Odabir opsega automatski
Tačnost ±2% očitane  plus o 0.05 FTU
Ponovljivost ±1% očitane ili 0.02 FTU, koja je veća
Lutajuće svetlo < 0.1 FTU
Detektor silicijumska fotoćelija
Metod Nefelometrijski
Način merenja normalno, prosečno, kontinuitano
Standardi < 0.1, 15, 100i 800 NTU
Kalibracija u dve, tri ili četiri tačke