Specifikacija proizvoda

Prenosni turbidimetar za merenje zamućenosti vina i bentonita

HI83749 meri zamućenost uzoraka vina od 0.00 do 1200 NTU  i usklađen je sa USEPA. Poseduje brojne napredne karakteristike, među kojima su:

Kalibracija – Do četiri tačke (<0.1, 10, 100, and 500 NTU). Pored toga, i sam korisnik može odrediti svoje standarde kalibracije

Fast tracker™ – TIS (“Tag identification system”) čini sakupljanje podataka lakšim nego ikad. Fast Tracker­™ omogućava vinarima da beleže vreme i lokaciju specifičnog merenje ili serije merenja koristeći iButton® na određenim rezervoarima. Svaka iButton® oznaka sadrži kompjuterski čip sa jedinstvenim identifkacionim brojem urezanim u nerđajući čelik.

GLP –Princip dobre laboratorijske prakse

Čuvanje do 200 očitavanja

Prenos podataka putem RS232 ili USB-a uz korišćenje HI92000 programskog paketa.

Specifikacije

Opseg 0.00 do  9.99; 10.0 do  99.9; 100 d0 1200 NTU
Rezolucija 0.01; 0.1; 1 NTU
Izbor opsega automatski
Tačnost ±2% očitane ili 0.05 NTU
Ponovljivost ±1% očitane ili  0.02 NTU, koja god da je veća
Zalutala svetlost < 0.05 NTU
Detektor silicijumska fotoćelija
Metod ratio nefelometrijski metod
Način merenja normalna, prosečna, kontinuirana
Standardi < 0.1, 10, 100 i  500 NTU
Kalibracija kalibracija u dve, tri ili četiri tačke