Specifikacija proizvoda

Prenosni turbidimetar i merač hlora

HI93414 predstavlja multiparametarski uređaj koji meri najvažnije parametre u pijaćoj vodi – zamućenost i hlor.

Značajne karakteristike

GLP – Princip dobre laboratorijske prakse

Mogućnost čuvanja do 200 očitavanja

Mogućnost povezivanja sa računarom putem USB kabla

Fast tracker™ – TIS (“Tag identification system”) čini sakupljanje podataka lakšim nego ikad. Fast Tracker˜­™ omogućava pivarima da beleže vreme i lokaciju određenog merenja ili serije merenja koristeći iButton® na određenim rezervoarima. Svaka iButton® oznaka sadrži kompjuterski čip sa jedinstvenim identifkacionim brojem urezanim u nerđajući čelik.

Opseg 0.00 – 9.99; 10.0 – 99.9; 100 – 1000 NTU
Rezolucija 0.01; 0.1; 1 NTU
Izbor opsega automatski
Tačnost ±2% od očitavanja plus 0.02 NTU
Ponovljivost ±1% očitane ili 0.02 NTU, koja god da je veća
Rasipanje svetlosti < 0.02 NTU
Detektor Silicijumska fotoćelija
Metoda Nefelometrijska metoda (90° & 180°)
Režim merenja Normalno, prosečno, kontinuirano
Standardi za turbidimetriju < 0.1, 15, 100, i 750 NTU
Kalibracija Kalibracija u dve, tri ili četiri tačke