Specifikacija proizvoda

Prenosni turbidimetar

HI98703 Prenosni turbidimetar

Značajne karakteristike

Više mernih opsega – Normalni, kontinuirani i prosečni

Usklađenost sa EPA standardom– Instrument je usklađen sa načinom funkcionisanja po EPA standardu mutnoće

Kalibracija– u 2, 3 ili 4 tačke koristeći dostupne (<0.10, 15.0, 100, and 750 NTU) standarde. Kalibracione tačke može definisati i sam korisnik

AMCO AEPA-1 primarni standard za mutnoću – U skladu sa USEPA, HANNA Instruments prenosni turbidimetar koristi primarne AMCO, AEPA standarde mutnoće.

Fast Tracker – Za napredna terenska merenja HANNA Instruments je razvio sistem označavanja i identifikacije uzoraka. Označenim uzorcima se dodaju oznake vremena, lokacije i specufičnosti vezane za sam uzorak ili seriju uzoraka koristeći iButton® bedževe od nerđajućeg čelika.

GLP DataDobra Laboratorijska Praksa – podaci o tačkama kalibracije, vremenu, datumu poslednje kalibracije

Skladištenje podataka– Do 200 očitanja

Transfer podataka na PC– Putem RS232 priključka ili USB kabla koristeći HI92000 software.

LCD sa pozadinskim svetlom – Veliki ekran sa pozadinskim svetlom omogućava lako čitanje sa njega

Mutnoća, Specifikacije

Opseg 0.00 do 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 1000 NTU
Rezolucija 0.01; 0.1; 1 NTU
Izbor opsega automatska
Preciznost ±2% od očitavanja 0.02 NTU
Ponovljivost ±1% od očitavanja 0.02 NTU, koja god je veća
Svetlo < 0.02 NTU
Detektor svetlosti silikonska fotoćelija
Metod racio nefilometrijski metod (90° & 180°)
Merni režim normalni, prosečni, kontinuirani
Standardni mutnoće < 0.1, 15, 100, i 750 NTU
Kalibracija u 2, 3 ili 4 tačke

Generalne specifikacije

Izvor svetlosti Volfram lampa
Display 60 x 90 mm backlit LCD
Log Memory 200 records
Povezanost sa PC USB ili RS232
Okruženje 0 do 50°C (32 to 122°F), RH max 95% ne-kondenzujući
Napajanje 1.5V AA alkalne baterije(4) ili AC adapter; auto-off posle  15 minutes bez upotrebe
Dimenzije 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”)
Težina 512 g (18 oz.)
Informacije o poručivanju HI98703 dolazi sa kivetama sa poklopcima (5), HI98703-11 kalibracionim kivetama, siliconskim uljem, krpom za čišćenje kiveta, AC adapterom, baterijama, uputsvom