Specifikacija proizvoda

Prenosni turbidimetar

Prenosni turbidimetar

  • Instrument se isporučuje uz mernu kivetu, rezervni delovi su uvek dostupni za naručivanje
  • Opcija memorisanja rezulatata analiza do 25 različitih uzoraka (može da se isključi)
  • LCD ekran koji jasno prikazuje očitavanja svih parametara
  • Vodootporno kućište
  • Gumena tastatura
  • Opcije kalibracije omogućavaju korisnicima da izaberu fabrička podešavanja ili da definišu svoja

Glavne prednosti

  • Sofisticirani mikropocesor osigurava brza, precizna i ponovljiva merenja
  • Kapacitet čuvanja i do 25 različitih uzoraka uključujući vreme i datum merenja
  • Napredna elektronika omogućava korisnicima da izvrše kalibraciju merača birajući tačku u intervalu od 0.00 do 50.00 NTU ili da odaberu fabrička unapred definisana podešavanja
  • Primenom vrhunske tehnologije osigurava se maksimalna tačnost i kvalitet rezultata prenosnog ručnog uređaja koji je težak svega 510 grama

Opseg Turbiditet 0.00 do 9.99 NTU / 0.00 do 50.0 NTU
Brom 0.00 do 8.00 mg/L (ppm)
Slobodan Cl2 0.00 do 2.50 mg/L (ppm)
Ukupni Cl2 0.00 do 3.50 mg/L (ppm)
CYS 0 do 80 mg/L (ppm)
Jod 0.0 do 12.5 mg/L (ppm)
Gvožđe LR 0.00 do 1.00 mg/L (ppm)
pH 6.5 do 8.5 pH
Rezolucija Turbiditet 0.01 i 0.1 NTU
Brom 0.01 mg/L (ppm)
Slobodni i 0.01 mg/L (ppm)
ukupni Cl2
CYS 1 mg/L (ppm)
Jod 0.1 mg/L (ppm)
Gvožđe LR 0.01 mg/L (ppm)
pH 0.1 pH
Tačnost @25°C Turbiditet ±0.5 NTU ili ±5% od očitane vrednosti (koja god da je veća)
Brom ±0.08 mg/L (ppm) ±3% od očitane vrednosti
Slobodni i ±0.03 mg/L (ppm) ±3% od očitane vrednosti
ukupni Cl2
CYS ±1 mg/L (ppm) ±15% od očitane vrednosti
Jod ±0.1 mg/L (ppm) ±5% od očitane vrednosti
pH ±0.1 pH
Kalibracija dve tačke, podesiva između  0.00 – 50.0 FTU (0.00 i 20.0 FTU preporučeno)
Izvor svetlosi čisto zelena LED lampa
Detektor silicijumska fotoćelija
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V AA (4) / približno 60 sati neprekidne upotrebe ili 1000 merenja; automatsko gašenje se može odabrati nakon 10, 20, 30, 40, 50 ili 60 minuta
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha RH max 95% (nekondenzovano)
Dimenzije/Masa 220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) / 510 g (1.1 lb.)