Specifikacija proizvoda

Značajne karakteristike

  • Vodootporan
  • Uputsvo na ekranu za kalibraciju
  • BEPS – Sistem za prevenciju greške baterije
  • Prebacivanje parametara na dodir dugmeta
  • Automatska temperaturna kompenzacija za pH i provodljivost
  • Jednostavna kalibracija: Tasteri na prednjem panelu, omogućavaju brzu i jednostavnu kalibraciju čak i za tehnološki ne obučene korisnike
  • Prikaz stanja baterije na ekranu

Specifikacije
pH opseg 0.0 do 14.0 pH
pH rezolucija 0.1 pH
pH tačnost ±0.1 pH
pH kalibracija ručna, u jednoj tački
Provodljivost, opseg 0.00 do 4.00 mS/cm
Provodljivost, rezolucija 0.01 mS/cm
Provodljivost, tačnost ±2% F.S.
TDS opseg 0 do 1999 ppm (mg/L)
TDS rezolucija 1 ppm (mg/L)
TDS tačnost ±2% F.S.
Temperatura, opseg 0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F
Temperatura, rezolucija 0.1°C
Temperatura, tačnost ±0.5°C /±1°F
Temperaturna kompenzacija automatski od 0 do 50°C (32 do 122°F) sa β=2%/°C tipično
EC/TDS kalibracija ručna, u jednoj tački
TDS faktor konverzije Promenljiva na osnovu čitanja od 0.56 do 0.72 na osnovu TDS 442 krive za prirodnu vodu
Elektroda/sonda HI1285-5 polipropilensko telo, pretpojačana multiparametarska sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom , DIN konektorom i 1m kabla
Tip baterije / vek trajanja 9V / približno 150 sati neprekidne upotrebe
Radno okruženje -5 do 50°C (23 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 100%
Dimenzije 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI9813-6 se isporučuje sa HI1285-6 multiparametarskom sondom , HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora, HI70442 1500 ppm kesicom rastvora za kalibraciju, HI70031 1413 µS/cm kesicom rastvora za kalibraciju, HI700661 kesicama rastvora za čišćenje elektrode (2), HI50021 cal check kesicama rastvora (2), 9V baterijom, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.