Specifikacija proizvoda

HANNA pH metri za proveru kvaliteta hrane su prenosni i otporni merači sa performansama i funkcijama laboratorijskih merača. Dostupno je pet modela za merenje u hrani, mleku, mesu, jogurtu i siru. Svaki model poseduje specifičnu elektrodu i rastvor za čišćenje elektrode. Ovi vodootporni merači su u skladu sa IP67 standardom i sa njima se može rukovati vrlo jednostavno.

 

Značajne karakteristike

 • LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Merači poseduju pozadinski osvetljen LCD displej sa porukama pomoći. Grafički displej omogućava upotrebu intuitivnog interfejsa.
 • Vodootprona zaštita
 • Merači su zaštićeni vodootpornim kućištem u skladu sa IP67, koje može da izdrži pritisak na dubinama od 1m i do 30 minuta.
 • Brzo povezivanje sonde
 • Svaki merač poseduje specifičnu pH/ temperaturnu sondu sa DIN konektorom koji omogućava lako povezivanje i uklanjanje.
 • Upozorenje o kalibraciji
 • Upozorava korisnika da je neophodno izvršiti kalibraciju u određenom intervalu.
 • pH kalibracija
 • Može se izabrati između sedam standardnih pH pufera i pet specifičnih za rad za kalibraciju u do pet tačaka i postizanje visoke preciznosti očitavanja sa rezolucijom od 0.001 pH jedinica i pH tačnošću od ±0.002.
 • Produžena kalibracija
 • Može se uključiti upozorenje na vrednosti koje su „van kalibracionog opsega“ , čime se obaveštava korisnik o podacima o kalibraciji, a na taj način se izbegavaju merenja van određenog opsega.
 • CAL Check

Uz pomoć CAL Check opcije se memorišu podaci o kalibracijama i prati se status pH elektrode i pufera tokom narednih kalibracija. Dobijene vrednosti se mogu upoređivati i mogu se uočiti problemi kao što je zaprljana ili polomljena elektroda ili kontaminitan pufer. Ukoliko se pojavi neka nepravilnost, korisnik dobija obaveštenje o tome. Nakon obavljene kalibracije, stanje elektrode se prikazuje na ekranu u obliku procenata.

 • GLP

Ovoj funkciji se lako pristupa pritiskom na dugme GLP. Obuhvata podatke o kalibraciji kao što su vreme, datum i vrednosti koji su sačuvani u memoriji uređaja i mogu se pregledati u bilo koje vreme.

 • Memorisanje rezultata

Memorisanje na zahtev omogućava korisnicima čuvanje rezultata za do 200 uzoraka koji se kasnije mogu prebaciti na računar putem HI920015 USB kabla i HI92000 softvera.

 • Automatska temperaturna kompenzacija

Unutar pH senzora se nalazi temperaturni senzor koji omogućava kompenzaciju pH za vrednost temperature.

 • Intuitivna tastatura

Gumena tastatura sadrži specifičnu dugmad za mnoge važne i često korišćene funkcije. Ovi merači poseduju dva dugmeta uz pomoć kojih se pregledaju podešavanja i memorisani rezultati. Interfejs je intuitivan i jednostavan za upotrebu, bez obzira na prethodno iskustvo korisnika.

 • Auto Hold

Pritiskom na dugme AutoEnd tokom merenja, automatski će na ekranu biti prikazana prva stabilna vrednost.

 • Help dugme

Grafičke pomoćne poruke su dostupne pritiskom na HELP dugme. Jasne poruke i uputstva su dostupni na ekranu i omogućavaju lako podešavanja instrumenta i sam rad.

 • Podešavanja

U okviru podešavanja može se podesiti vreme, datum, jedinice za merenje temperature i jezik uređaja.

 • Povezivanje sa računarom

Memorisani rezultati se mogu prebaciti na računar sa Windows operativnim sistemom putem HI920015 mikro USB kabla i HI92000 softvera.

 • Dug vek trajanja baterije

Na displeju ekrana se nalazi indikator napunjenosti baterije. Merač koristi četiri baterije AA od 1.5V što omogućava do 200 časova rada.

 • Prenosni kofer

Svaki merač se isporučuje sa senzorom, rastvorima za kalibraciju i čuvanje elektrode, čašama, PC softverom, kablom za povezivanje na računar, uputstvima za upotrebu, baterijama i prenosnim koferom. Unutar kofera postoje odeljci za svaki deo posebno čime se posebno čuvanu komponente.

pH raspon -2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH
pH rezolucija 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
pH preciznost ±0.1; ±0.002 pH
pH kalibracija Do 5 kalibracionih tačaka, 7 standardnih pufera (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + korisnički prilagadljivi puferi
mV raspon ±2000 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV preciznost ±0.2 mV
Temperatura, raspon -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Temperatura, preciznost ±0.4°C (±0.8°F) (ne uključuje grešku sonde)
Temperaturna kompenzacija Ručna ili automatska od -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Kalibracioni nagib od 80 do 110%
Elektroda/sonda FC2423 sonda sa telom od nerđajućeg čelika, pH elekstroda sa ugrađenim temperaturnim senzorom, brzo povezivanje sa DIN priključkom i 1 m (3.3’) kablom
Ulazni napon 10¹² Ohms
Skladištenje na zahtev 200 uzoraka (100 pH i 100 mV raspon)
PC povezanost Optički izolovan USB sa opcionim HI 92000 softverom i mikro USB kablom
Tip baterije/vek trajanja 1.5V AA batteries (4) / approximately 200 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight)
Auto-off Po izboru korisnika: 5, 10, 30, 60 min ili se može isključiti
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% (IP67)
Dimenzije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Težina 400 g (14.2 oz.)
Informacije o naručivanju HI98165 dolazi sa FC2423 PVDF pH elektrodom, HI7004M pH 4.01 puferom (230 mL), HI7007M pH 7.01 puferom (230 mL), HI700642 rastvorom za čišćenje elektrode, 100 mL plastične posude za mešanje (2), 1.5V AA baterije (4), HI92000 PC softver, HI920015 mikro USB kablom, uputstvima za upotrebu, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i HI720165 koferom.