Specifikacija proizvoda

Gumena tastatura sadrži specifičnu dugmad za mnoge važne i često korišćene funkcije. Ovi merači poseduju dva dugmeta uz pomoć kojih se pregledaju podešavanja i memorisani rezultati. Interfejs je intuitivan i jednostavan za upotrebu, bez obzira na prethodno iskustvo korisnika.

  • Auto Hold

Pritiskom na dugme AutoEnd tokom merenja, automatski će na ekranu biti prikazana prva stabilna vrednost.

  • Help dugme

Grafičke pomoćne poruke su dostupne pritiskom na HELP dugme. Jasne poruke i uputstva su dostupni na ekranu i omogućavaju lako podešavanja instrumenta i sam rad.

  • Podešavanja

U okviru podešavanja može se podesiti vreme, datum, jedinice za merenje temperature i jezik uređaja.

  • Povezivanje sa računarom

Memorisani rezultati se mogu prebaciti na računar sa Windows operativnim sistemom putem HI920015 mikro USB kabla i HI92000 softvera.

  • Dug vek trajanja baterije

Na displeju ekrana se nalazi indikator napunjenosti baterije. Merač koristi četiri baterije AA od 1.5V što omogućava do 200 časova rada.

  • Prenosni kofer

Svaki merač se isporučuje sa senzorom, rastvorima za kalibraciju i čuvanje elektrode, čašama, PC softverom, kablom za povezivanje na računar, uputstvima za upotrebu, baterijama i prenosnim koferom. Unutar kofera postoje odeljci za svaki deo posebno čime se posebno čuvanu komponente.

Opseg pH -2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH
Rezolucija pH 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
Preciznost pH ±0.1; ±0.002 pH
Kalibracija pH u do 5 tačaka, 7 dostupnih standardnih pufera (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5 korisnički definisana
Opseg mV ±2000 mV
Rezolucija mV 0.1 mV
Preciznost mV ±0.2 mV
Opseg temperatura – 20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Rezolucija temperatura 0.1°C (0.1°F)
Preciznost temperatura ±0.4°C (±0.8°F) (greška elektrode nije uključena)
Temperaturna kompenzacija manualna ili automatska -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Kalibracija nagiba od 80 do 110%
Elektroda/Sonda FC2023 Foodcare PVDF telo, pH elektroda sa ugrađenim temperaturnim senzorom, brzo konektujuči DIN priključak i 1 m kabla
Ulazna impendansa 10¹² Ohm-a
Logovanje na zahtev 200 uzoraka (100 pH i 100 mV )
PC konekcija optički izolovan USB kabl sa opcionim HI 92000 software-om i micro USB kablom
Baterija 1.5V AA  (4) / otprilike 200h kontinuirane upotrebe (50h bez)
Automatsko gašenje opciono: 5, 10, 30, 60 min ili isključena opcija
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% (IP67)
Dimenzije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Težina 400 g (14.2 oz.)
Informacije o poručivanju HI98161 se isporučuje sa FC2023 PVDF pH elektrodom, HI7004M pH 4.01 puferom (230 mL), HI7007M pH 7.01 puferom (230 mL), HI700641 kesicom rastvora za čišćenje elektrode (2), 100 mL plastičnom posudom (2), 1.5V AA baterijama (4), HI92000 PC software, HI920015 micro USB kabl, uputsvom za upotrebu, sertifikatom i  HI720161 robusnim koferom