Specifikacija proizvoda

  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Automatska kalibracija, u jednoj ili 2 tačke
  • Vodootporan
  • Indikator stanja baterije
  • Intuitivni vodič za “Pomoć” prilikom upotrebe

Raspon pH -2,00 do 16,00 pH
Raspon temperature -5,0 do 105,0 °C
Rezolucija pH 0,01 pH
Rezolucija temperatura 0,1 °C
Tačnost pH ±0,02 pH
Tačnost temperature ±0,5 °C ; ±1,0 °C
Kalibracija pH Automatska u 1 ili 2 tačka
pH elektroda FC2153 elektroda sa pojačivačem i ugrađenim temperaturnim senzorom, DIN priključkom i 1m kabal
Temperaturna kompenzacija Automatska, od -5,0 do 105,0 °C
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm
Težina 205 g