Specifikacija proizvoda

Značajne karakteristike

  • Vodootporan – HI99181 je vodootporni merač namenjen da bude pod vodom od jedan metar do 30 minuta.
  • Automatska kalibracija – Automatska kalibracija u jednoj do dve tačke.
  • Automatska temperaturna kompenzacija– Integrisani temperaturni senzori omogućavaju automatsku temperaturnu kompenzaciju pH merenja.
  • Multi-Level LCD displej – Ovaj ekran pokazuje i pH i temperaturna očitavanja zajedno sa indikatorima stabilnosti, nivoom baterije i instrukcijama za kalibraciju.
  • Uputstvo na ekranu – Jasno uputstvo je dostupno na ekranu i vrlo brzo i jednostavno vodi korisnika kroz podešavanja i kalibraciju.
  • Battery Error Prevention System (BEPS) – Sistem prevencije greške baterije – otklanjanje grešaka nastalih zbog nedovoljnog nivoa baterije za precizno merenje.
  • Indikator baterije – Nivo baterije se pokazuje pri paljenju uređaja i obaveštava korisnika i preostalom nivou baterije.

Specifikacije
pH Opseg -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija 0.01 pH
pH Tačnost ±0.02 pH
pH Kalibracija automatska, u jednoj ili u dve tačke sa dva seta standardnih pufera (standardni 4.01, 7.01,10.01 ili NIST 4.01, 6.86, 9.18)
Temperatura, opseg -5.0 do 105.0°C / 23.0 do 221.0°F
Temperatura, rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura, tačnost ±0.5°C (do 60°C); ±1.0°C (spolja) / ±1°F (sve do 140°F°); ±2.0°F (spolja)
Temperatura, kompenzacija automatski od -5.0 do 105.0ºC (23 do 221ºF)
Elektroda/Sonda HI1414D/50 pojačana  pH  sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom, DIN konektorom i 1 m kabla (3.3’)  (uključeno)
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V (3) AAA / približno 1200 sati neprekidne upotrebe , automatsko isključivanje nakon 8 minuta neaktivnosti
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 100%
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI99181 se isporučuje sa HI1414D/50 pH/temperatura sondom sa ravnim vrhom, HI70004 pH 4.01 kesicom puferskog rastvora, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora, HI700620 kesicama za čišćenje elektrode i dezinfekciju   (2), HI700621  kesicama rastvora za čišćenje elektrode za sebum  (2), baterijama, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.