Specifikacija proizvoda

HANNA pH metri za proveru kvaliteta hrane su prenosni i otporni merači sa performansama i funkcijama laboratorijskih merača. Dostupno je pet modela za merenje u hrani, mleku, mesu, jogurtu i siru. Svaki model poseduje specifičnu elektrodu i rastvor za čišćenje elektrode. Ovi vodootporni merači su u skladu sa IP67 standardom i sa njima se može rukovati vrlo jednostavno.

Značajne karakteristike

 • LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Merači poseduju pozadinski osvetljen LCD displej sa porukama pomoći. Grafički displej omogućava upotrebu intuitivnog interfejsa.
 • Vodootprona zaštita
 • Merači su zaštićeni vodootpornim kućištem u skladu sa IP67, koje može da izdrži pritisak na dubinama od 1m i do 30 minuta.
 • Brzo povezivanje sonde
 • Svaki merač poseduje specifičnu pH/ temperaturnu sondu sa DIN konektorom koji omogućava lako povezivanje i uklanjanje.
 • Upozorenje o kalibraciji
 • Upozorava korisnika da je neophodno izvršiti kalibraciju u određenom intervalu.
 • pH kalibracija
 • Može se izabrati između sedam standardnih pH pufera i pet specifičnih za rad za kalibraciju u do pet tačaka i postizanje visoke preciznosti očitavanja sa rezolucijom od 0.001 pH jedinica i pH tačnošću od ±0.002.
 • Produžena kalibracija
 • Može se uključiti upozorenje na vrednosti koje su „van kalibracionog opsega“ , čime se obaveštava korisnik o podacima o kalibraciji, a na taj način se izbegavaju merenja van određenog opsega.
 • CAL Check

Uz pomoć CAL Check opcije se memorišu podaci o kalibracijama i prati se status pH elektrode i pufera tokom narednih kalibracija. Dobijene vrednosti se mogu upoređivati i mogu se uočiti problemi kao što je zaprljana ili polomljena elektroda ili kontaminitan pufer. Ukoliko se pojavi neka nepravilnost, korisnik dobija obaveštenje o tome. Nakon obavljene kalibracije, stanje elektrode se prikazuje na ekranu u obliku procenata.

 • GLP

Ovoj funkciji se lako pristupa pritiskom na dugme GLP. Obuhvata podatke o kalibraciji kao što su vreme, datum i vrednosti koji su sačuvani u memoriji uređaja i mogu se pregledati u bilo koje vreme.

 • Memorisanje rezultata

Memorisanje na zahtev omogućava korisnicima čuvanje rezultata za do 200 uzoraka koji se kasnije mogu prebaciti na računar putem HI920015 USB kabla i HI92000 softvera.

 • Automatska temperaturna kompenzacija

Unutar pH senzora se nalazi temperaturni senzor koji omogućava kompenzaciju pH za vrednost temperature.

 • Intuitivna tastatura

Gumena tastatura sadrži specifičnu dugmad za mnoge važne i često korišćene funkcije. Ovi merači poseduju dva dugmeta uz pomoć kojih se pregledaju podešavanja i memorisani rezultati. Interfejs je intuitivan i jednostavan za upotrebu, bez obzira na prethodno iskustvo korisnika.

 • Auto Hold

Pritiskom na dugme AutoEnd tokom merenja, automatski će na ekranu biti prikazana prva stabilna vrednost.

 • Help dugme

Grafičke pomoćne poruke su dostupne pritiskom na HELP dugme. Jasne poruke i uputstva su dostupni na ekranu i omogućavaju lako podešavanja instrumenta i sam rad.

 • Podešavanja

U okviru podešavanja može se podesiti vreme, datum, jedinice za merenje temperature i jezik uređaja.

 • Povezivanje sa računarom

Memorisani rezultati se mogu prebaciti na računar sa Windows operativnim sistemom putem HI920015 mikro USB kabla i HI92000 softvera.

 • Dug vek trajanja baterije

Na displeju ekrana se nalazi indikator napunjenosti baterije. Merač koristi četiri baterije AA od 1.5V što omogućava do 200 časova rada.

 • Prenosni kofer

Svaki merač se isporučuje sa senzorom, rastvorima za kalibraciju i čuvanje elektrode, čašama, PC softverom, kablom za povezivanje na računar, uputstvima za upotrebu, baterijama i prenosnim koferom. Unutar kofera postoje odeljci za svaki deo posebno čime se posebno čuvanu komponente.

pH opseg -2.00 do 16.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.02 pH
pH kalibracija automatska u jednoj ili dve tačke sa 2 seta standardnih pufera (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperatura, opseg -5.0 do 105.0°C / 23.0 do 221.0°F
Temperatura, rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura, tačnost ±0.5°C (sve do 60°C); ±1.0°C (spolja) / ±1°F (sve do F); ±2.0°F (spolja)
Temperaturna kompenzacija automatska od  -5.0 do 105.0ºC (23 do 221ºF)
Elektroda/Sonda FC213D pretpojačana  pH sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom , DIN konektorom i  1 m (3.3’) kabla (uključeno)
Tip baterije/Vek trajanja 1.5V (3) AAA / približno 1200 sati neprekidne upotrebe; automatsko isključivanje nakon 8 minuta neaktivnosti
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 100%
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI99164 se isporučuje sa  FC213D pH sondom sa ugrađenim temperaturnim senzorom , HI70004 pH 4.01 kesicom pufera , HI70007 pH 7.01 kesicom pufera, HI700643  kesicama rastvora za čišćenje elektroda (2), baterijama, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.