Specifikacija proizvoda

Prenosni merač za određivanje saliniteta i natrijuma (ISE)

HI931100 je vodootporan prenosni merač za određivanje saliniteta i natrijuma. Ovaj merač obezbeđuje korisniku dosta opcija, uključujući i automatsku kalibraciju, uputstva za upotrebu na ekranu i automatsku temperaturnu kompenzaciju. HI931100 je merač koji je dizajniran tako da se koristi sa jon selektivnom elektrodom, kao i  temperaturnom sondom.

Značajne karakteristike:

Kalibraciju u jednoj ili dve tačke – Automatska kalibracija se po izboru može vršiti u jednoj ili dve tačke, sa tri seta pufera (0.30 g/L, 3.00 g/L, i 30.0 g/L). Kako biste obezbedili što veću preciznost rezultate merenja, preporučuje se da se kalibracija vrši sa rastvorima, čija je temperatura što približnija temperaturi uzorka.

Instrukcije prikazane na ekranu – Jasno i jednostavno uputstvo prikazano na ekranu koji će Vas voditi kroz svaki korak postupka kalibracije i merenja.

Jon selektivna elektroda za natrijum– HI931100 je dizajniran tako da se koristi sa FC300B jon selektivnom elektrodom za natrijum, čije je telo napravljeno od stakla.

Automatska temperaturna kompenzacija – HI931100 ima mogućnost automatskog merenja natrijuma na temperaturi od 25°C.

Specifikacije:

NaCl sadržaj opseg 0.150 to 1.500 g/L NaCl; 1.50 to 15.00 g/L NaCl;15.0 to 150.0 g/L NaCl; 150 to 300 g/L NaCl
NaCl sadržaj rezolucija 0.001 g/L NaCl; 0.01 g/L NaCl; 0.1 g/L NaCl; 1 g/L NaCl
NaCl sadržaj tačnost ±5% očitavanja (NaCl)
Temperatunri Raspon -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperaturna Rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Temperaturna preciznost ±0.2°C; ±0.4°F (ne računajući grešku elektrode)
Temperaturna kompenzacija automatska na 25°C (77°F)
Temperaturna sonda HI7662 temperaturna sonda napravljena od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3’) kabla (nije uključeno)
Kalibracija automatska u jednoj ili dve tačke 0.30 g/L; 3.00 g/L; 30.0 g/L
Elektroda/Sonda FC300B staklena jon selektivna elektroda za natrijum sa BNC konekcijom i kablom dužine 1 m (3.3’) (nije uključen)
Ulazni otpor 10¹² Ohms
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V AAA (3) / oko 200 sati kontinuirane upotrebe
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 100%
Dimenzije 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4’’)
Težina 300 g (10.6 oz.)
Informacije o poručivanju HI931100 dolazi sa baterijama i uputstvom za upotrebu