Specifikacija proizvoda

  • Polarografski merni sistem – Merač i sonda poseduju tehnologiju sa senzorom baziranu na Ross – Clark polarografskoj metodi.
  • Automatska kalibracija
  • GLP – Princip dobre laboratorijske prakse
  • Automatska temperaturna kompenzacija – za sva očitavanja se automatski, sa velikom preciznošću, vrši kompenzacija zbog uticaja različite temperature na merenja.
  • Kompenzacija nadmorske visine – HI9146 omogućava kompenzaciju nadmorske visine do 4000m sa rezolucijom od 100m.

Opseg 0.00 – 45.00 ppm (mg/L), 0.0- 300.0% zasićenja
Rezolucija 0.01 ppm (mg/L); 0.1% zasićenja
Tačnost ±1.5% od izmerene vrednosti ili ±1 značajna cifra
DO Kalibracija u jednoj ili dve tačke na 0% (HI7040 rastvorom) i 100% zasićenja (u vazduhu)
Opseg temperatura 0.0 – 50.0°C / 32.0- 122.0°F
Rezolucija merenja temperature 0.1°C / 0.1°F
Tačnost  merenja temperature ±0.2°C; ±0.4°F (isključujući grešku sonde)
Temperaturna kompenzacija automatska 0 – 50°C (32- 122°F)
Kompenzacija visine 0 – 4000 m (rezolucija 100 m)
Kompenzacija saliniteta 0 – 80 g/L (ppt) (rezolucija 1 g/L)
Elektroda/Sonda polarografska DO sonda, ugrađen temperaturni senzor, DIN konekcija
Vrsta i trajanje baterije 1.5V AAA (3) /otprilike 200 sati kontinuirane upotrebe bez pozadinskog osvetljenja (50 sati sa pozadinskim osvetljenjem)
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95%
Dimenzije 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)
Masa 300 g (10.6 oz.)
Informacije o isporuci HI9146 se isporučuje sa HI76407 DO sondom, HI76407A PTFE DO membranom (2), HI7041S rastvorom elektrolita (30 mL), baterijama, uputstvom i prenosnim koferom