Specifikacija proizvoda

Značajne karakteristike

  • Zamenjivi poklopci za membranu- PTFE membrana ima dizajn šrafa za jednostavno punjenje elektrolita i laku zamenu na sondi.
  • Polarografski merni sistem – Merač i sonda koriste polarografsku senzor tehnologiju zasnovanu na Ross i Clark polarografskom mernom režimu . Sonda se sastoji od katode od platine i anode od srebra u elektrolitnom rastvoru pričvršćene preko površine elektrode sa polimernom membranom.
  • Spoljni napon primenjen kroz sistem uspostavlja struju koja je proporcionalna koncentraciji rastvorenog kiseonika.
  • Kalibracija u jednoj ili u dve tačke – Kalibracija HI9142 se sprovodi ručno na  100%  i automatski u nultom rastvoru kiseonika.
  • Automatska temperaturna kompenzacija – HI9142 kompenzuje promene u rastvorljivosti kiseonika u vodi i za propustljivost polimerne membrane za temperaturne efekte. Sva očitavanja su automatski kompenzovana za promene temperature sa visokom tačnošću , ugrađenim linearnim temperaturnim senzorom iza poklopca od nerđajućeg čelika.

DO opseg 0.0 do 19.9 mg/L (ppm)
DO rezolucija 0.1 mg/L (ppm)
DO tačnost (@ 25°C/77°F) ±1.5% F.S.
Temperatura, opseg -5.0 do 50.0°C (23.0 do 122.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C (1°F)
Temperatura, tačnost(@ 25°C/77°F) ±0.2°C (±1°F) (isključujući grešku sonde)
Kalibracija ručna, u jednoj ili u dve tačke
Temperaturna kompenzacija automatska, 0 to 50°C (32 do 122°F)
Sonda polarografska DO sonda, unutrašnji temperaturni senzor, DIN konektor
Tip baterije / vek trajanja 1.5V AAA (3) /približno 1000 sati neprekidne upotrebe
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 100%
Dimenzije 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)
Masa 300 g (10.6 oz.)
Informacije o isporuci HI9142 se isporučuje kompletno sa HI76407 DO sondom, HI76407A/P pre-formiranom  PTFE DO membranama (2), HI7041S rastvorom elektrolita  (30 mL), baterijama, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.