Specifikacija proizvoda

Prošireni rasponi – HI98197 poseduje prošireni raspon električne provoljivosti  EC 0.000 μS/cm do 1000 mS/cm (400 mS/cm kompenzovane temperature). HI98197 automatski prepoznaje tip sonde, dvoprstena ili četvoroprstena.

USP – HI98197 može se koristiti za primenu sve 3 faze USP metoda neophodnog za EC merenja  ultra-čiste vode i generiše izveštaj za svaku od 3 faze-

Kalibracija u 5 tačaka – sa 7 unapred pripremljenih standarda kodnuktiviteta. Za salinitet (% NaCl raspon), HI7037 standard omogućava kalibraciju i u jednoj tački.

Temperaturna Kompenzacija – EC i TDS merenja su potpuno prilagodljiva: izbor linearne, nelinearne (prirodna voda) ili bez temperaturne kompenzacije. Koeficijent kompenzacije je podesiv od 0.00 Do 10.00%/°C sa izborom referentne temperature 15°C, 20°C i 25°C.

TDS faktor konverzije – Konduktivitet u  TDS faktor je podesiv na 0.40 i 1.00.

Pravljenje korisničkih profila

Očitavanja – Režim očitavanja po zahtevu omogućava korisniku da beleži i čuva do 400 očitavanja dok
“lot logging” sa izabranim intervalima skladišti do 1000 očitavanja.  Podaci mogu biti premešteni na PC uz pomoć Hanna HI920015 micro USB kabla i HI92000 software-a.

Good Laboratory Practice (GLP) – Dobra laboratorijska praksa

Contextual pomoć

Grafički LCD – Veliki grafički LCD displej sa visokim kontrastom i pozadinskim svetlom za laka očitavanja kako u uslovima pojačane sunčeve svetlosti ili nedostatka iste.

Termo prenosni  kofer– Kompaktni prenosni kofer, napravljen za siguran transport instrumenta i kompletne prateće opreme.

EC opseg 0.000 do 9.999 μS/cm; 10.00 do 99.99 μS/cm; 100.0 do 999.9S/cm; 1.000 do 9.999 mS/cm; 10.00 do 99.99 mS/cm; 100.0 do 1000.0 mS/cm (stvarna provodljivost ; temperatura kompenzovana do 400 mS/cm)
EC rezolucija 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
EC tačnost ±1% očitane (±0.01 μS/cm ili 1 cifra, koja god da je veća)
EC kalibracija automatska, u do pet tačaka sa sedam memorisanih standradnih rastvora (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)
TDS opseg 0.00 do 99.99 ppm; 100.0 do 999.9 ppm; 1.000 do 9.999 ppt (g/L); 10.00 do 99.99 ppt (g/L); 100.0 do 400.0 ppt (g/L)
TDS Rezolucija 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L)
TDS tačnost ±1% očitane (±0.05 mg/L (ppm) ili jedna cifra koja god da je veća)
TDS kalibracija zasnovano na kalibraciji provodljivosti
Otpornost, opseg 1.0 do 99.9 Ω•cm; 100 do 999 Ω•cm; 1.00 do 9.99 KΩ•cm; 10.0 do 99.9 KΩ•cm; 100 do 999 KΩ•cm; 1.00 do 9.99 MΩ•cm; 10.0 do 100.0 MΩ•cm
Otpornost, rezolucija 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm
Otpornost, tačnost ±1% očitane (±10 Ω ili jedna cifra koja god da je veća)
Otpornost, kalibracija zasnovana na kalibraciji provodljivosti
Salinitet, opseg % NaCl : 0.0 do 400.0%; saliniteta : 0.00 do 42.00 (PSU); skala prirodne morske vode – UNESCO 1966: 0.00 do 80.00 (ppt)
Salinitet, rezolucija 0.1%; 0.01
Salinity, tačnost ±1% očitane
Salinitet, kalibracija max. u jednoj tački samo u procentima (sa HI7037 standard); koristiti kalibraciju za provodljivost za sve druge opsege
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Temperature Accuracy ±0.2°C; ±0.4°F (excluding probe error)
Temperatura, tačnost jedna ili dve tačke
Temperaturna kompenzacija noTC, Linearno (-20 do 120 °C; -4 to 248°F), Nelinearno- ISO/DIN 7888 (-0 do 36 °C; 32 do 96.8°F)
Merni režimi autoopseg, autozavršetak, zaključavanje i fiksni opseg
Referentna temperatura 15°C, 20°C and 25°C
Temperaturni koeficijent 0.00 do 10.00 %/°C
TDS Faktor 0.40 do 1.00
Elektroda/Sonda HI763123 četvoroprstena sonda za provodljivost/TDS  od platine sa ugrađenim temperaturnim senzorom i 1m kabla (uključen)
Log-on-zahtev 400 uzoraka; lot logging: 5, 10, 30 sec, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min (max 1000 uzoraka)
Profili za memorisanje sve do 10
PC povezivanje optički izolovan USB  sa opcionim HI 92000  softverom i micro USB kablom
Tip baterije/ Vek trajanja 1.5V AA baterije (4) / približno 100 sati neprekidne upotrebe ( bez pozadinskog svetla) , 25 sati upotrebe sa svetlom
Automatsko isključivanje korisnik ga može podešavati: 5, 10, 30, 60 min ili može biti onemogućeno
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 100% (IP67)
Dimenzije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Masa 400 g (14.2 oz.)
Informacije o isporuci HI98197 se isporučuje sa HI763123  sondom za provodljivost , HI605453 protočnom ćelijom od nerđajućeg čelika , HI7033M 84 μS/cm kalibracionim rastvorom  (230 mL), HI7031M 1413 μS/cm  kalibracionim rastvorom  (230 mL), 100 mL plastičnom čašom  (2), HI92000 PC  softverom, HI920015 micro USB kablom, 1.5V AA baterijama (4), uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.