Specifikacija proizvoda

Prenosni konduktometar HI993001 se sada nalazi u novom ergonomskom kućištu. Poseduje jasniji LCD, lak za korišćenje, uputstvene poruke za kalibraciju i podešavanje, nedostajući indikator sonde.  Zamena baterija i sondi je sada daleko brža i jednostavnija.

Prenosni konduktometar HI993001 je idealan za terenska ispitavanja kotlovskih i otpadnih voda. Elektrčnu provodljivost meri u visokom rasponu sa temperaturnom kompenzacijom.

Ključne karakteristike:

  • Amperometrijska sonda
  • Automatska kompenzacija temperature
  • Automatska kalibracija
  • Poruke na ekranu za kalibraciju i podešavanja

Opseg – EC

0.00 do 20.00 mS/cm

Opseg – TDS

0.00 do 10.00 ppt (g/L)

Range – Temperatura

0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F

Rezolucija – EC

0.01 mS/cm

Rezolucija – TDS

0.01 ppt (g/L)

Rezolucija – Temperatura

0.1°C / 0.1°F

Tačnost – EC

±2% F.S.

Tačnost – TDS

±2% F.S.

Tačnost – Temperature

±0.5°C / ±1°F

TDS Faktor

podesiv 0.45 do 1.00 sa 0.01 korakom

Kalibracija

auto, 1 tačla 6.44 ppt (CONV 0.5)
ili 9.02 ppt (CONV 0.7)
ili 12880 µS/cm (others)

Temperaturna kompenzacija

Auto, 0 do 60°C (32 do 140°F) sa podesivim ß faktorom od 0.0 do 2.4% sa 0.1% korakom

Sonda

HI763063, EC/TDS/temperatura, sa brzim DIN priključkom sa1 m (3.3′)

Baterija

4 x 1.5V AAA / oko 600h

Okruženje

0 do 50°C (32 to 122°F); RH max 100%