Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za slobodni i ukupni hlor HI97711

Visoko efikasni izvor svetlosti

LED kao izvor svetlosti pruža superiorne performanse u poređenju sa klasičnom Volfram lampom. LED diode imaju mnogo veću svetlosnu efikasnost, pružajući više svetla dok koriste manje snage. Oni takođe proizvode malu toplotu, koja bi inače uticala na elektronsku stabilnost. LED diode su dostupne u širokom nizu talasnih dužina, za razliku od Volframove sijalice koja daje svetlost slabijeg kvaliteta (plavu/ljubičastu).

Unapređeni filteri

Poboljšani optički filteri omogućavaju veću tačnost talasne dužine i omogućavaju primanje svetlijih i jačih signala. Krajnji rezultat je veća stabilnost merenja i manja greška talasne dužine.

Stabilan izvor svetlosti

Unutrašnji referentni sistem ovih fotometara kompenzuje bilo koji drift zbog fluktuacija snage ili promene temperature okoline. Sa stabilnim izvorima svetlosti očitavanja su brza i stabilna.

Fokusirajuća sočiva

Objektiv za fokusiranje sakuplja svu svetlost koja izlazi iz kivete, smanjujući greške od nedostataka i ogrebotina koje mogu biti prisutne u staklu. Upotreba konveksnog sočiva smanjuje potrebu za indeksiranjem kiveta.

Absorbancija

Izvor svetlosti

LED

Filter trake

8 nm

Talasna dužina filter traka

±1.0 nm

Detektor svetlosti

silikonska fotoćelija sa uskim filterom interferencija @ 525 nm

Tip kivete

 24.6 mm diameter obla

Slobodni i ukipni hlor

Opseg

0.00 do 5.00 mg/L (as Cl2)

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% očitanja @ 25 °C

Metod

Adaptacijae EPA DPD metode 330.5

Dodatne specifikacije

Logovanje

50 očitanja

Display

128 x 64 pixel B/W LCD sa pozadinskim svetlom

Auto-off

 15 minutes nektivnosti (30 min pre READ očitanja)

Baterija

> 800 očitanja (bez pozadinskog svetla)

Okruženje

0 do 50 °C (32 do 122 °F); 0 do 100% RH

Težina

380 g (13.4 oz.)

Tip baterije

Alkalne 1.5 V AA (3kom.)

Dimenzije

142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0″)

Garancija

2 godine