Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za slobodni hlor HI96771:

Koncentracije slobodnog u ultra HR hlora koje se mogu detektovati se kreću u opsegu od 0.00 do 5.00 mg/L za slobodni, i 0 do 500 mg/L za ultra hlor. Odlikuje ga visoka rezolucija (0.001 mg/L za slobodni i 1 mg/L za ultra hlor) i preciznost.

Poštuje GLP principe, poseduje CAL Check™ opciju koja prati stanje pH elektrode, ugrađeni tajmer koji obezbeđuje merenje nakon 3 minuta i 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski preduzima merenja. Takođe poseduje lampicu za indikaciju temperature koja je neophodna da se održava određena temperature optičkih komponenti i prikazuje poruku upozorenja ukoliko je napravljena greška.

Korišćenje hlora je jedan od najčešćih i najefikasnijih metoda za dezinfekciju vode. Hlor ubija bakterije i drugi mikroorganizme, oksiduje organske molekule ali isto tako može da reaguje sa drugim neorganskim molekulima. Koncentracija hlora mora biti pažljivo kontrolisana kako bi se u isto vreme osigurala određena koncentracija hlora koja je potrebna za dezinfekciju voda i ona koncentracija koja ne predstavlja opasnost za ljude i druge organizme.

Značajne karakteristike:

CAL Check – verifikuje preformans i kalibraciju merača.

GLP – skladišti podatke prethodne kalibracije.

Ugrađeni tajmer – obezbeđuje merenje nakon potrebnih 3 minuta and 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski preduzima merenja. Ova karakteristika obezbeđuje konzistentnost između različitih korisnika.

Lampica za indikaciju temperature – Veoma je nophodno da se održava određena temperature optičkih komponenti kako bi se osigurala uska talasna dužina svetlosti. Ovaj fotometar ima lampicu za indikaciju temperature koja svetli neposredno pre svakog merenja kako bi se optičke komponente ohladile i tako postigle najveću moguću preciznost.

Poruka upozorenja da je napravljena greška – Poruka na  ekranu alarmira korisnika  da su napravljeni propusti u merenju kao npr. iznad ili ispod raspona očitavanja,

Automatsko gašenje fotometra – automatsko gašenje fotometra nakon 10 minuta neupotrebljavanja ako je fotometar podešen za merenje. Na ovaj način se sprečava bespotrebno trošenje baterije.

Indikator statusa baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije joji je prikazan na ekranu i znači sledeće:

  • 3 linije je znak da baterija radi sa 100 % kapaciteta
  • 2 linije je znak da baterija radi sa 66 % kapaciteta
  • 1 linije je znak da baterija radi sa 33 % kapaciteta
  • ikona baterija treperi kada je na nivou ispod 10 %.

Jedinice mere – Adekvatne jedinice mere su prikazane  zajedno sa vrednostima merenja..

Specifikacije absorpcije

Izvor svetlosti Volfram lampa
Detektor svetlosti silicijumska fotoćelija sa filterom talasnih dužina@ 525 nm

Dodatne specifikacije

Raspon Slobodan hlor (P1): 0.00 to 5.00 mg/L (ppm); Ultra HR hlor (P2): 0 to 500 mg/L (ppm);
Rezolucija Slobodan hlor (P1): 0.01 mg/L od 0.00 do 3.50 mg/L; 0.10 mg/L iznad 3.50 mg/L; Ultra HR hlor (P2): 1 mg/L od 0 do 200 mg/L; 10 mg/L iznad 200 mg/L
Preciznost @ 25°C (77°F) Slobodan hlor (P1): ±0.03 mg/L ±3% očitavanja; Ultra HR hlor (P2): ±3 mg/L ±3% očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda ispitivanja voda i otpadnih voda 4500-Cl metod
Automatsko isključivanje Nakon 10 minuta neupotrebljavanja kada je podešen za merenja;

Nakon sat vremena neupotrebljavanja kad je podešen za kalibraciju;

Nakon poslednjeg podsetnika za izvršavanje merenje

Okolina 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Težina 360g (12.7oz.)
Tip baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o naručivanju HI96771 dolazi sa kivetama za uzorke sa čepovima (2), 9V baterijom, sertifikat kvaliteta za instrument i uputstvo za upotrebu..