Specifikacija proizvoda

HI97701 je napredni prenosni fotometar za merenje slobodnog hlora u vodi. Ovaj merač nudi superiorni optički sistem koji koristi referentni detektor i uzak filter interferencija koji osigurava tačnost i ponovljivost rezultata.

  • CAL Check opciju za verifikaciju ispravnosti
  • Tutorihal mod sa “korak po korak” instrukcijama
  • Izbor između praškastog i tečnog reagensa

 

Opseg 0.00 do 5.00 mg/L (kao Cl2)
Rezolucija 0.01 mg/L
Tačnost ±0.03 mg/L ±3% of reading
Metod adaptacija EPA 330.5 DPD metoda

 

Izvor svetlosti

LED
Light Detektor Silicon fotoćelija sa filterom @ 525 nm

Širina filter trake

8 nm

Tačnost filter trake

±1.0 nm

Kivete

oble, 24.6 mm dia
GLP

Podaci dobre laboratorijske prakse – datum, vreme poslednje kalibracije

Display 128 x 64 pixel B/W LCD
Logovanje auto

Memorija

50 očitanja
Baterija 1.5V AA bat. (3 kom)
Auto-Off

Posle 15 minuta neaktivnosti

Okruženje

do 50°C ); RH: 100% (IP67)

Težina

380 g
Dimenzije 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0″)

Info o isporuci

HI97771 dolazi sa kivetama (2), čepovima kiveta (2), plastičnim umecima za kivete (2), 1.5V AA bat. (3), uputsvom i sertifikatom kvaliteta