Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za silicijum HR

HI96770 je napredni prenosni fotometar koji meri silicijum u visokom opsegu (HR).

Značajne karakteristike

GLP – skladišti podatke prethodne kalibracije.

Ugrađeni tajmer – obezbeđuje merenje nakon potrebnih 3 minuta and 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski preduzima merenja. Ova karakteristika obezbeđuje konzistentnost između različitih korisnika.

Lampica za indikaciju temperature – Veoma je nophodno da se održava određena temperature optičkih komponenti kako bi se osigurala uska talasna dužina svetlosti. Ovaj fotometar ima lampicu za indikaciju temperature koja svetli neposredno pre svakog merenja kako bi se optičke komponente ohladile i tako postigle najveću moguću preciznost.

Poruka upozorenja da je napravljena greška – Poruka na  ekranu alarmira korisnika  da su napravljeni propusti u merenju kao npr. iznad ili ispod raspona očitavanja,

Automatsko gašenje fotometra – automatsko gašenje fotometra nakon 10 minuta neupotrebljavanja ako je fotometar podešen za merenje. Na ovaj način se sprečava bespotrebno trošenje baterije.

Indikator statusa baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije joji je prikazan na ekranu i znači sledeće:

  • 3 linije je znak da baterija radi sa 100 % kapaciteta
  • 2 linije je znak da baterija radi sa 66 % kapaciteta
  • 1 linije je znak da baterija radi sa 33 % kapaciteta
  • Ikona baterija treperi kada je na nivou ispod 10 %.

Jedinice mere – Adekvatne jedinice mere su prikazane  zajedno sa vrednostima merenja.

 Specifikacije absorbcije

Izvor svetlosti Diode koja emituje svetlost
Detektor svetlosti silicijumska fotoćelija sa filterom za talasne dužine@466 nm

 Dodatne specifikacije

Opseg 0 do 200 mg/L (ppm)
Rezolucija 1 mg/L (ppm)
Preciznost @ 25°C (77°F) ±1 mg/L ±5% od očitavanja
Metod adaptacija USEPA metoda 370.1 za pijaću vodu, površinske i slane vode, industrijski otpad, i standardni metod 4500-SiO2 C
Auto-off  posle 10 minuta kada nije u mernom modu; 1h u kalibracionom; sa podsetnikom poslednjeg merenja
Okruženje 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Težina 360g (12.7oz.)
Baterija 9V
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o poručivanju HI96770 dolazi s kivetama (2) sa poklopcima, 9V baterijom, sertifikatom kvaliteta i uputsvom za upotrebu