Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za određivanje ukupne tvrdoće vode

Značajne karakteristike:

  • CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.
  • GLP – Principi dobre laboratorijske prakse
  • Automatsko gašenje – Posle 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u mernom režimu.
  • Indikator statusa baterije
  • Ugrađen tajmer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja.Omogućava precizno određivanje mernih intervala.
  • Informacije o greškama – Obaveštava korisnika ukoliko nije preduzeo sve neophodne radnjepre samog početka merenja
  • Indikator za hlađenje lampe – Sprečava merenja u pregrejanim uzorcima, kako ne bi došlo do oštećenja Volframove lampe
  • Jedinice merenja – Odgovarajuća jedinica mere se prikazuje zajedno sa parametrom

Opseg Tvrdoća LR (P1): 0- 250 mg/L (ppm) CaCO₃;

Tvrdoća MR (P2): 200- 500 mg/L (ppm) CaCO₃;

Tvrdoća HR (P3): 400- 750 mg/L (ppm) CaCO₃

Rezolucija Tvrdoća LR (P1): 1 mg/L za 0- 100 mg/L, 5 mg/L za 100- 250 mg/L;

Tvrdoća MR (P2): 1 mg/L za 0- 100 mg/L, 5 mg/L za 100- 500 mg/L;

Tvrdoća HR (P3): 5 mg/L

Tačnost na 25°C (77°F) Tvrdoća LR (P1): ±5 mg/L ±4% od očitane vrednosti;

Tvrdoća MR (P2): ±7 mg/L ±3% od očitane vrednosti;

Tvrdoća HR (P3): ±10 mg/L ±2% od očitane vrednosti

Izvor svetlosti Volfram lampa
Detektor svetlosti silikonska fotoćelija sa filterom talasnih dužina @466 nm
Metoda adaptacija EPA preporučene metode 130.1
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja u mernom režimu; nakon 1 sata nekorišćenja u režimu kalibracije; sa podsetnikom poslednjeg očitavanja
Radna okolina 0- 50°C (32- 122°F); relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Vrsta baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci HI96735 se isporučuje zajedno sa kivetama (2) koje imaju čepove, 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu i uputstvom za upotrebu. CAL Check™ standardi and reagensi za testove se prodaju odvojeno.