Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za određivanje boje meda

Značajne karakteristike

  • CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.
  • GLP – Dobra laboratorijska praksa.
  • Automatsko gašenje – Posle 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u mernom režimu.
  • Indikator statusa baterije
  • Ugrađen timer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja. Omogućava precizno određivanje mernih intervala.
  • Poruke o greški – Obaveštava korisnika ukoliko nije preuze sve neophodne radnje pre samog početka merenja.
  • Indikator za hlađenje lampe – Sprečava korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volfram lampe.
  • Jedinice merenja – Odgovarajuća jedinica mere se prikazuje zajedno sa parametrom koji se meri.

Opseg 0.00 do 3.50 mg/L (ppm) (kao SDBS)
Rezolucija 0.01 mg/L (ppm)
Tačnost @ 25°C (77°F) ±0.04 mg/L ±3% od očitane vrednosti
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filterom uskog intereferencijskog opsega @ 610 nm
Opseg 0 do 150 mm Pfund
Rezolucija 1 mm Pfund
Tačnost @ 25°C (77°F) ±2 mm Pfund @ 80 mm Pfund
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa uskim filterom talasnih dužina  @ 420 nm and 525 nm
Metod direktno merenje
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu, nakon sat vremena neaktivnosti u režimu kalibracije, sa poslednjim podsetnikom očitavanja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 95% nekondenzovano
Tip baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci HI96785 se isporučuje sa kivetama za uzorak (5), 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu i uputstvom za upotrebu.