Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za Nikl, HR

Značajne karakteristike:

  • Veliki, jasan display omogućava brzo i lako čitanje rezultata
  • CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.
  • Sigurnosni sistem za držanje kiveta
  • Automatsko gašenje – Posle 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u mernom režimu
  • Vodootporan
  • Veliki, jasni tasteri
  • Direktno očitavanje merenog parametra

Opseg 0.00 do 7.00 g/L
Rezolucija 0.01 g/L (ppm)
Preciznost ±4% očitane
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom talasnih dužina @ 575 nm
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Napajanje (1) 9V baterija
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu; nakon 1 sata neaktivnosti u režimu kalibracije , sa poslednjim podsetnikom očitavanja
Dimenzije 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4 x 2.6”)
Masa 290 g (10 oz.)
Metod Adaptacija fotometrijske metode