Specifikacija proizvoda

Specifikacije

Opseg 0.000 do 1.000 mg/L (ppm)
Rezolucija 0.001 mg/L (ppm)
Tačnost @ 25°C (77°F) ±0.010 mg/L ±7% očitane
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom talasnih dužina@ 575 nm
Metod adaptacija  1-(2-piridilazo)-2-naftol PAN metode
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu ; nakon jednog sata neaktivnosti u režimu kalibracije; sa podsetnikom poslednjeg  očitavanja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F);  relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Tip baterije 9V battery
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci HI96740  se isporučuje sa kivetama(2) sa  poklopcima, 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i uputstvom za upotrebu.

CAL Check™ standardi i test reagensi se prodaju odvojeno.

Prenosni fotometar za Nikl, LR

Značajne karakteristike:

CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.

GLP – princip dobre laboratorijske prakse

Automatsko gašenje – Nakon 10 minuta neaktivnosti, kada se nalazi u mernom režimu.

Indikator statusa baterije

Ugrađen tajmer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja. Omogućava precizno određivanje mernih intervala.

Poruke o greški – Obaveštava korisnika ukoliko nije preduzeo sve neophodne radnje pre samog početka merenja

Indikator za hlađenje lampe – Sprečava korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volframove lampe

Jedinice merenja – Odgovarajuća jedinica mere se prikazuje zajedno sa parametrom koji se meri

Opseg 0.000 do 1.000 mg/L (ppm)
Rezolucija 0.001 mg/L (ppm)
Tačnost @ 25°C (77°F) ±0.010 mg/L ±7% očitane
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom talasnih dužina@ 575 nm
Metod adaptacija  1-(2-piridilazo)-2-naftol PAN metode
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu ; nakon jednog sata neaktivnosti u režimu kalibracije; sa podsetnikom poslednjeg  očitavanja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F);  relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Tip baterije 9V battery
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci HI96740  se isporučuje sa kivetama(2) sa  poklopcima, 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i uputstvom za upotrebu.

CAL Check™ standardi i test reagensi se prodaju odvojeno.