Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za merenje šestovaletnog hroma, visoki raspon

HANNA prenosni fotometri imaju napredni optički sistem: kombinacija specijalne Volfram lampe, uskog filtera interferencija i silikonskog fotodetektora obezbeđuje tačno fotometrijsko očitavanje svaki put. HANNA ekskluzivna CAL Check ™ funkcija koristi gotove standarde za praćenje NIST-a kako bi potvrdili proveru i kalibraciju merača. Ekskluzivni sistem za zaključavanje kiveta obezbeđuje da se kiveta ubacuje u ćeliju za merenje u istoj poziciji svaki put kako bi se održala konzistentna dužina puta.

  • Meri u visokom rasponu od 0 do 1000 µg/l i rezoluciji 1 µg/l
  • Dostupan sa prenosnim koferom
  • Cal Check™ – osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške
  • GLP – princip dobre laboratorijske prakse

Opseg 0.00 do 1000 µg/L (ppb)
Rezolucija 1 µg/L
Tačnost @ 25°C (77°F) ±5 µg/L ±4% očitane
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filterom talasnih dužina  @ 525 nm
Metoda adaptacija ATSM metode
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu ; nakon jednog sata u režimu kalibracije, sa podsetnikom poslednjeg očitavanja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 95% nekondenzovano
Tip baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci Fotometar za merenje šestovaletnog hroma HI96723  se isporučuje sa kivetama sa poklopcem (2) , 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu i uputstvom za upotrebu . CAL Check™  standardi i test reagensi se prodaju odvojeno.