Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za merenje redukovanih šećera u vinu

Šećer je suštinska komponenta u proizvodnji vina. Tokom alkoholne fermentacije, kvasac konzumira šećere koji se nalaze u soku grožđa ili moštu, i pretvara u etil alkohol i ugljen-dioksid. U slučaju određenih stilova vina, kao što su polu-slatka ili desertna vina, određenoj količini šećera je dozvoljeno da ostane posle fermentacije. Ovaj rezidualni šećer se može koristiti da obezbedi sličniji karakter do završne mešavine ili da igra ulogu u mikrobiološkoj stabilnosti.

 

Značajne karakteristike

  • Ugrađen tajmer – osigurava da se merenja izvršavaju u tačno definisanim intervalima
  • GLP – dobra laboratorijska praksa
  • Automatsko gašenje – nakon 15 minuta u nekorišćenja u mernom režimu rada
  • Indikator statusa baterije
  • Prikaz odgovarajućih mernih jedinica tokom merenja
  • Prenosni fotometar iz “vinske linije” – specijalno dizajniran za merenje redukovanih šećera u vinu

Opseg 0.00 do  50.00 g/L (ppt)
Rezolucija 0.25 g/L
Tačnost @ 25°C (77°F) ±0.50 g/L ±5% očitane
Preciznost ±0.015 @ 0.350 g/L
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor Silicijumska fotoćelija sa filtrem uskog interferncijskog opsega @ 610 nm
Napajanje 1.5V AA alaklne baterije (4) ili  AC adapter; automatsko isključivanje nakon 15 minuta neaktivnosti
Metoda Felingova
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Dimenzije 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3”)
Masa 512 g (18 oz)
Informacije o isporuci HI83746 se isporučuje zajedno sa staklenim kivetama sa čepom(4), reagensima za približno 20 testova (HI83746-20), HI93703-59 , 200 μL  automatskom pipetom sa dva plastična vrha, 1000 μL  automatskom pipetom sa plastičnim vrhom (2),  uputsvom za automatsku pipetu , kašikom, levkom, filter papirom (25), krpicama za brisanje kiveta , 12 VDC adapter, baterijama, uputstvom za upotrebu, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i tvrdim prenosnim koferom.