Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za kalijum

hi96750_720x720_72_rgb

HI96770 je napredni prenosni fotometar koji meri silicijum u visokom opsegu (HR).

Značajne karakteristike:

GLP – skladišti podatke prethodne kalibracije.

Ugrađeni tajmer – obezbeđuje merenje nakon potrebnih 3 minuta and 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski preduzima merenja. Ova karakteristika obezbeđuje konzistentnost između različitih korisnika.

Lampica za indikaciju temperature – Veoma je nophodno da se održava određena temperature optičkih komponenti kako bi se osigurala uska talasna dužina svetlosti. Ovaj fotometar ima lampicu za indikaciju temperature koja svetli neposredno pre svakog merenja kako bi se optičke komponente ohladile i tako postigle najveću moguću preciznost.

Poruka upozorenja da je napravljena greška – Poruka na  ekranu alarmira korisnika  da su napravljeni propusti u merenju kao npr. iznad ili ispod raspona očitavanja,

Automatsko gašenje fotometra – automatsko gašenje fotometra nakon 10 minuta neupotrebljavanja ako je fotometar podešen za merenje. Na ovaj način se sprečava bespotrebno trošenje baterije.

Indikator statusa baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije joji je prikazan na ekranu i znači sledeće:

  • 3 linije je znak da baterija radi sa 100 % kapaciteta
  • 2 linije je znak da baterija radi sa 66 % kapaciteta
  • 1 linije je znak da baterija radi sa 33 % kapaciteta
  • Ikona baterija treperi kada je na nivou ispod 10 %.

Jedinice mere – Adekvatne jedinice mere su prikazane  zajedno sa vrednostima merenja.

Specifikacije absorbcije

Izvor svetlosti Diode koja emituje svetlost
Detektor svetlosti silicijumska fotoćelija sa filterom za talasne dužine @466 nm

Dodatne specifikacije

Opseg Kalijum LR (P1): 0.0 do 10.0 mg/L (ppm); Kalijum MR (P2): 10 do 100 mg/L (ppm)
Rezolucija Kalijum LR (P1): 0.1 mg/L; Kalijum MR (P2): 1 mg/L
Preciznost @ 25°C (77°F) Kalijum LR (P1): ±1.5 mg/L ±7% od očitavanja; Kalijum MR (P2): ±15 mg/L ±7% od očitavanja
Auto-off posle 10 minuta van moda za merenje; posle sat vremena bez upoterbe u kalibracionom; putem podešenog podsetnika
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% ne-kondenzujući
TEžina 360g (12.7oz.)
Baterija 9V battery
Dimensions 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o poručivanju HI96750 dolazi sa kivetama (2) sa zatvaračima, 9V baterija, sertifikatom kvaliteta i uputsvom za upotrebu. CAL Check™ standardi se prodaju odvojeno