Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za kalcijum i magnezijum

HI 96752 je kombinacija preciznosti i jednostavnosti u ergonomslom prenosnom dizajnu. Korisinik može tačno ustanoviti koncentraciju magnezijuma i kalcijuma u uzorkama vode koristeći unapred pripremljen reagens. HI9672 ima napredne karakteristike uključujući i eksluzivnu CAL Check™ funkciju koja služi da verifikuje preformans i kalibraciju merača.

Značajne karakteristike:

CAL Check – verifikuje preformans i kalibraciju merača.

GLP – skladišti podatke prethodne kalibracije.

Ugrađeni tajmer – obezbeđuje merenje nakon potrebnih 3 minuta and 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski preduzima merenja. Ova karakteristika obezbeđuje konzistentnost između različitih korisnika.

Lampica za indikaciju temperature – Veoma je nophodno da se održava određena temperature optičkih komponenti kako bi se osigurala uska talasna dužina svetlosti. Ovaj fotometar ima lampicu za indikaciju temperature koja svetli neposredno pre svakog merenja kako bi se optičke komponente ohladile i tako postigle najveću moguću preciznost.

Poruka upozorenja da je napravljena greška – Poruka na  ekranu alarmira korisnika  da su napravljeni propusti u merenju kao npr. iznad ili ispod raspona očitavanja,

Automatsko gašenje fotometra – automatsko gašenje fotometra nakon 10 minuta neupotrebljavanja ako je fotometar podešen za merenje. Na ovaj način se sprečava bespotrebno trošenje baterije.

Indikator statusa baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije joji je prikazan na ekranu i znači sledeće:

  • 3 linije je znak da baterija radi sa 100 % kapaciteta
  • 2 linije je znak da baterija radi sa 66 % kapaciteta
  • 1 linije je znak da baterija radi sa 33 % kapaciteta
  • Ikona baterija treperi kada je na nivou ispod 10 %.

Jedinice mere – Adekvatne jedinice mere su prikazane  zajedno sa vrednostima merenja.

Specifikacije absorbcije

Izvor svetlosti Diode koja emituje svetlost
Detektor svetlosti silicijumska fotoćelija sa uskim filterom talasnih dužina @466 nm

 

Dodatne specifikacije

Kalcijum raspon 0 to 400 mg/L (ppm)
Kalcijum rezolucija 1 mg/L
Kalcijum peciznost @ 25°C (77°F) ±10 mg/L ±5% očitavanja
Magnezijum raspon 0 to 150 mg/L (ppm)
Magnezijum rezolucija 1 mg/L
Magnezijum precisnost @ 25°C (77°F) ±3 mg/L ±3% očitavanja
Metod kalcijum: adaptacija metode sa oksalatom

magnezijum: adaptacija kalmagit metode

Automatsko isključenje Nakon 10 minuta neupotrebljavanja kada je podešen za merenja;

Nakon sat vremena neupotrebljavanja kad je podešen za kalibraciju;

Nakon poslednjeg podsetnika za izvršavanje merenje

Okolina 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Težina 360g (12.7oz.)
Tip baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Naručivanje HI96752 dolazi sa 4 kivete za uzorke sa čepovima (2), 9V baterijom,

sertifikat kvaliteta za instrument i uputstvo za upotrebu.

CAL Check™ standard ii reagensi za testiranje se prodaju odvojeno.