Specifikacija proizvoda

Fotometar za ispitivanje ukupne tvrdoće vode i gvožđa (LR)

HI96745  prenosni fotometar za ispitivanje tvrdoće vode, pH, slobodnog i ukupnog hlora u niskom opsegu, je kombinacija preciznosti i jednostavnosti u ergonomslom prenosnom dizajnu. Korisinik može tačno ustanoviti koncentraciju ovih parametara u uzorkama vode koristeći unapred pripremljen reagens. HI96745 ima napredne karakteristike uključujući i eksluzivnu CAL Check™ funkciju koja služi da verifikuje preformans i kalibraciju merača.

Značajne karakteristike:

CAL Check – verifikuje preformans i kalibraciju merača.

GLP – skladišti podatke prethodne kalibracije.

Ugrađeni tajmer – obezbeđuje merenje nakon potrebnih 3 minuta and 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski preduzima merenja. Ova karakteristika obezbeđuje konzistentnost između različitih korisnika.

Lampica za indikaciju temperature – Veoma je nophodno da se održava određena temperature optičkih komponenti kako bi se osigurala uska talasna dužina svetlosti. Ovaj fotometar ima lampicu za indikaciju temperature koja svetli neposredno pre svakog merenja kako bi se optičke komponente ohladile i tako postigle najveću moguću preciznost.

Poruka upozorenja da je napravljena greška – Poruka na  ekranu alarmira korisnika  da su napravljeni propusti u merenju kao npr. iznad ili ispod raspona očitavanja,

Automatsko gašenje fotometra – automatsko gašenje fotometra nakon 10 minuta neupotrebljavanja ako je fotometar podešen za merenje. Na ovaj način se sprečava bespotrebno trošenje baterije.

Indikator statusa baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije joji je prikazan na ekranu i znači sledeće:

  • 3 linije je znak da baterija radi sa 100 % kapaciteta
  • 2 linije je znak da baterija radi sa 66 % kapaciteta
  • 1 linije je znak da baterija radi sa 33 % kapaciteta
  • Ikona baterija treperi kada je na nivou ispod 10 %.

Jedinice mere – Adekvatne jedinice mere su prikazane  zajedno sa vrednostima merenja.

Specifikacija apsorbcije

Izvor svetlosti Volfram lampa
Detektor svetlosti silicijumska fotoćelija sa uskim filterom za talasne dužine@ 525 nm

pH specifikacije

pH raspon 6.5 to 8.5 pH
pH rezolucija 0.1 pH
pH preciznost ±0.1 pH
Metod metod fenol crvenom

Slobodni hlor i ukupan hlor specifikacije

Hlor raspon 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Cl2
Hlor rezolucija 0.01 mg/L under 3.50 mg/L; 0.10 mg/L over 3.50 mg/L
Hlor preciznost ±0.03 mg/L ±3% očitavanja
Hlor metod adaptacija USEPA metode i standardnih metoda 4500-Cl G

Gvožđe specifikacije

Gvožđe raspon 0 to 1.60 mg/L (ppm)
Gvožđe rezolucija 0.01 mg/L
Gvožđe preciznost ±0.01 mg/L ±8% oćitavanja
Metod adaptacija TPTZ metode

Ukupna tvrdoća specifikacije

Tvrdoča raspon 0.00 to 2.70 mg/L for Ca; 0.00 to 2.00 mg/L za Mg
Tvrdoća rezolucija 0.01 mg/L rezolucija
Tvrdoća preciznost ±0.11 mg/L ±5% očitavanja @ 25°C
Metod adaptacija standardnih metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18.izdanje, kolorimetrijski metod

Dodatne specifikacije

Automatsko isključivanje Nakon 10 minuta neupotrebljavanja kada je podešen za merenja;Nakon sat vremena neupotrebljavanja kad je podešen za kalibraciju;

Nakon poslednjeg podsetnika za izvršavanje merenje

Okolina 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Težina 360g (12.7oz.)
Tip baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o naručivanju HI96745 dolazi sa 4 kivete za uzorke sa čepovima (2), 9V baterijom, sertifikat kvaliteta za instrument i uputstvo za upotrebu.