Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za hlor i cijanuričnu kiselinu

Značajne karakteristike

  • CAL CHECK™ funkcija
  • Kalibracija od strane korisnika
  • Sertifikovana kalibracija i verifikacija standarda
  • BEPS (Sistem prevencije greške baterije)
  • Funkcija tajmera
  • Automatsko isključivanje
  • GLP opcije

Opseg pH 6.5 do 8.5 pH
Cl, slobodan 0.00 do 5.00 mg/L (ppm)
Cl, ukupan 0.00 do 5.00 mg/L (ppm)
cijanurična kiselina 0 do 80 mg/L (ppm)
Rezolucija pH 0.1 pH
Cl, slobodan 0.01 mg/L
Cl, ukupan 0.01 mg/L
cijanurična kiselina 1 mg/L (ppm)
Tačnost  @25°C pH ±0.1 pH
Cl, slobodan ±0.03 mg/L ±3% očitane
Cl, ukupan ±0.03 mg/L ±3% očitane
cijanurična kiselina ±0.1 mg/L ±15% očitane
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom talasnih dužina @ 525 nm
Napajanje 9V baterija
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu, nakon jednog sata neaktivnosti u režimu kalibracije, sa podsetnikom poslednjeg očitavanja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Dimenzije 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Masa 360 g (12.7 oz.)
Metod pH sa fenol crvenim
Hlor adaptacija preporučena EPA DPD metode 330.5
Cijanurična kiselina adaptacija turbidimetrijske metode