Specifikacija proizvoda

 Prenosni fotometar za gvožđe u niskom mernom rasponu:

 

hi96741_720x720_72_rgb-1

Značajne karakteristike:

GLP – skladišti podatke prethodne kalibracije.

Ugrađeni tajmer – obezbeđuje merenje nakon potrebnih 3 minuta and 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski preduzima merenja. Ova karakteristika obezbeđuje konzistentnost između različitih korisnika.

Lampica za indikaciju temperature – Veoma je nophodno da se održava određena temperature optičkih komponenti kako bi se osigurala uska talasna dužina svetlosti. Ovaj fotometar ima lampicu za indikaciju temperature koja svetli neposredno pre svakog merenja kako bi se optičke komponente ohladile i tako postigle najveću moguću preciznost.

Poruka upozorenja da je napravljena greška – Poruka na  ekranu alarmira korisnika  da su napravljeni propusti u merenju kao npr. iznad ili ispod raspona očitavanja,

Automatsko gašenje fotometra – automatsko gašenje fotometra nakon 10 minuta neupotrebljavanja ako je fotometar podešen za merenje. Na ovaj način se sprečava bespotrebno trošenje baterije.

Indikator statusa baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije joji je prikazan na ekranu i znači sledeće:

  • 3 linije je znak da baterija radi sa 100 % kapaciteta
  • 2 linije je znak da baterija radi sa 66 % kapaciteta
  • 1 linije je znak da baterija radi sa 33 % kapaciteta
  • Ikona baterija treperi kada je na nivou ispod 10 %.

Jedinice mere – Adekvatne jedinice mere su prikazane  zajedno sa vrednostima merenja.

Specifikacije absorbcije

Izvor svetlosti Diode koja emituje svetlost
Detektor svetlosti silicijumska fotoćelija sa filterom za talasne dužine @466 nm

Specifikacije gvožđe

Raspon 0 do 1.60 mg/L (ppm)
Rezolucija 0.01 mg/L
Preciznost ±0.01 mg/L ±8% od očitavanja
Metod adaptacijaTPTZ metoda

Specifikacije, kalcijum tvrdoća

Raspon 0.00 do 2.70 mg/L (ppm) kao CaCO3
Rezolucija 0.01 mg/L
Preciznost ±0.11 mg/L ±5% od očitavanja
Metod adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, kolorimetrijski metod

Specifikacije ukupna tvrdoća

Raspon 0.00 do 4.70 mg/L (ppm) kao CaCO3
Rezolucija 0.01 mg/L
Preciznost ±0.11 mg/L ±5% od očitavanja
Metod adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, kolorimetrijski metod

Specifikacije tvrdoća magnezijum

Raspon 0.00 do 2.00 mg/L (ppm) kao CaCO3
Rezolucija 0.01 mg/L
Preciznost ±0.11 mg/L ±5% od očitavanja
Metod adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18.izdanje, kolorimetrijski metod

Dodatne specifikacije

Automatsko isključivanje posle 10 minuta kada se ne vrše merenja, 1h u kalibracionom, obaveštenje kada je vršeno poslednje merenje
Okruženje 0 do 50°C (32 to 122°F); RH max 95% ne – kondezujući
Težina 360g (12.7oz.)
Baterija 9V
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o porudžbini HI96741 dolazi sa kivetama sa zatvaračima(2), 9V baterijom, sertifikatom kvaliteta i uputsvom za upotrebu