Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za fosfate, HR

Značajne karakteristike

CAL Check™ – Omogućava proveru performanski i kalibracije merača uz pomoć standarda usklađenih sa NIST -om.

GLP – Pregled podataka o poslednjoj kalibraciji.

Automatsko isključivanje – Automatsko isključivanje se vrši nakon 10 minuta nekorišćenja kada je merač u mernom režimu. Na ovaj način se sprečava trošenje baterije u slučaju da merač ostane uključen i nakon rada.

Indikator statusa baterije – Označava preostalu količinu baterije.

Ugrađen tajmer – Prikazuje se vreme koje je preostalo do merenja. Na ovaj način se osigurava da se sva očitavanja vrše u određenom vremenskom intervalu.

Poruke o greškama – Poruke na ekranu upozoravaju na nedostatak zatvarača na kivetama, visoku vrednost slepe probe ili nisku vrednost standarda.

Indikator hlađenja lampe – Kako bi se održala željena talasna dužina za određivanje apsorbance, neophodno je da se komponente ne pregreju od toplote koju stvara tungstenova lampa. Svaki fotometar je dizajniran tako da mu je potrebno minimalno vreme za hlađenje komponenti. Indikator hlađenja je prikazan na ekranu pre vršenja svakog merenja.

Merne jedinice – Na ekranu je uz rezultat prikazana i prikladna merna jedinica.

Parametar Fosfati, u visokom opsegu
Opseg od 0.0 do 30.0 mg/L
Tačnost ±0.5 mg/L @ 12 mg/L
Talasna dužina pri 525 nm
Metoda Metoda sa amino kiselinama, adaptacija standardne metode za analizu vode i otpadne vode. Reakcijom između fosfata i reagensa nastaje plavo obojenje uzorka.
Radna okolina od 0 do 50°C (od 32 do 122°F); Relativna vlažnost vazduha do Max 95% ne kondenzuje
Vrsta baterije / vek trajanja (1) 9V/otprilike 200 sati kontinuirane upotrebe
Automatsko isključivanje Nakon 10 minuta nekorišćenja u mernom režimu
Dimenzije 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4 x 2.6″)
Masa 290 g (10 oz.)