Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za cijanuričnu kiselinu, hlor i pH HI96725 

 

HI96725 prenosni fotometar za određivanje hlora, cijanurične kiseline i pH je kombinacija preciznosti i jednostavnosti u ergonomskom prenosnom dizajnu. Korisinik može tačno ustanoviti koncentraciju ovih parametara u uzorcima vode koristeći unapred pripremljen reagens. HI96725 ima napredne karakteristike uključujući i eksluzivnu CAL Check™ funkciju koja služi da verifikuje funkcionalnost i kalibraciju merača.

Značajne karakteristike:

CAL Check – verifikuje funkcionalnost i kalibraciju merača.

GLP – opcija čuvanja podatka prethodne kalibracije.

Ugrađeni tajmer – obezbeđuje merenje nakon potrebnih 3 minuta i 30 sekundi da bi došlo do hemijske reakcije. Nakon tog vremena, merač automatski meri. Ova karakteristika obezbeđuje konzistentnost ako fotometar koriste različiti korisnici.

Lampica za indikaciju temperature – Neophodno je održavanje određene temperature optičkih komponenti kako bi se osigurali precizni rezultati merenja. Ovaj fotometar ima lampicu za indikaciju temperature koja svetli neposredno pre svakog merenja kako bi se optičke komponente ohladile i tako postigle najveću moguću preciznost.

Poruka upozorenja da je napravljena greška – Poruka na ekranu alarmira korisnika da su napravljeni propusti u merenju kao npr. iznad ili ispod raspona očitavanja.

Automatsko gašenje fotometra – Ukoliko se fotometar ne koristi 10 minuta, a podešen je na merenje, dolazi do automatskog gašenja. Na ovaj način se sprečava bespotrebno trošenje baterije.

Indikator statusa baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije koji je prikazan na ekranu i označava sledeće:

  • 3 linije je znak da baterija radi sa 100 % kapaciteta
  • 2 linije je znak da baterija radi sa 66 % kapaciteta
  • 1 linije je znak da baterija radi sa 33 % kapaciteta
  • Ikona baterija treperi je prikazana kada je baterija ispod nivoa od 10 %.

Jedinice mere – Adekvatne jedinice mere su prikazane zajedno sa vrednostima merenja.

Specifikacije apsorbcije

Izvor svetlosti Volfram lampa
Detektor svetlosti silicijumska fotoćelija sa filterom talasnih dužina @ 525 nm

pH specifikacije

pH raspon 6.5 do 8.5 pH
pH rezolucija 0.1 pH
pH preciznost ±0.1 pH
pH metod metod fenol crvena

Slobodan i ukupan hlor specifikacije

Hlor raspon 0.00 do 5.00 mg/L (ppm) Cl2
Hlor rezolucija 0.01 mg/L under 3.50 mg/L; 0.10 mg/L iznad 3.50 mg/L
Hlor preciznost ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod adaptacija USEPA metode i standardne metode 4500-Cl G

Cijanurična kiselina specifikacije

Raspon 0 do 80 mg/L (ppm)
Rezolucija 1 mg/L
Preciznost ±1 mg/L ±15% od očitavanja
Metod adaptacija turbidimetrijskog metoda

Dodatne specifikacije

Automatsko isključivanje Nakon 10 minuta neupotrebljavanja kada je podešen za merenja; Nakon sat vremena neupotrebljavanja kad je podešen za kalibraciju; Nakon poslednjeg podsetnika za izvršavanje merenje
Radno okruženje 0 do 50°C (32 to 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Težina 360g (12.7oz.)
Tip baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o naručivanju HI96725 dolazi sa kivetama za uzorke sa čepovima (2), 9V baterijom, sertifikatom kvaliteta za instrument i uputstvom za upotrebu.